Julepapir – papir eller restavfall ?

Glanset julepapir skal i restavfallet

Glanset gavepapir inneholder fargestoffer og leire som gjør det uegnet til gjenvinning.

Mesteparten av julepapiret som selges i dag er glanset, farget og spesialbehandlet på en måte som gjør at det ikke kan gjenvinnes til nytt papir. Det ser ut som papir, men inneholder faktisk nesten ikke papirfibre. Derfor skal dette papiret kastes i restavfallet.

Dersom julepapiret havner i papiravfall vil dette bli sortert ut i etterkant.

– Skulle innbyggerne oppdage at de har kastet julepapiret i papiravfallet gjør de ikke noe galt, vi har mulighet til å sortere dette ut i etterkant, sier daglig leder i Maren AS.

For mer informasjon og tips se her