Oppføringer av June Tønnessen

Vårryddeaksjonen 2018

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner. Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen. Containerne blir utplassert innen kl. 16.00- på tildelt dag for ditt område, og blir fjernet dagen etter i løpet av morgenen/formiddagen. Det vil ligge […]

Rydding langs kyst og vassdrag

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. De har på sin webside en ryddeportal, hvor man kan opprette egne ryddeaksjoner, og Maren ønsker å være en del av dette prosjektet. Blir du også med ? Lag og foreninger, vennegjenger osv. – alle kan bidra ! Det eneste du må gjøre for å […]

Nytt nummer til vår servicetelefon

Vi har fått nytt nummer til vår SERVICETELEFON 38 26 50 00 Servicetelefonen gjelder henvendelser vedrørende manglende tømminger, spørsmål til faktura eller abonnement. Spørsmål vedr abonnement, faktura eller lignende – TAST 1 Manglende tømming av dunker og andre henvendelser vedrørende tjenesten – vent på svar  

Tømmekalender 2018

Tømmekalender  for 2018 på papir er i disse dager på vei ut til våre abonnenter og den vil være tilgjengelig på våre nettsider f.o.m 29.12.2017. Minner også om vår SMS tjeneste :        

Julepapir – papir eller restavfall ?

Glanset julepapir skal i restavfallet Glanset gavepapir inneholder fargestoffer og leire som gjør det uegnet til gjenvinning. Mesteparten av julepapiret som selges i dag er glanset, farget og spesialbehandlet på en måte som gjør at det ikke kan gjenvinnes til nytt papir. Det ser ut som papir, men inneholder faktisk nesten ikke papirfibre. Derfor skal dette […]

Strandrydding på Sjøsanden

I et samarbeid mellom Maren og MBT settes det  ut en container på Piren. Denne kan det  kastes avfall fra strendene i, for de som ønsker å bidra med å rydde etter flommen. Denne blir plassert ut i løpet av dagen.

Kasserte fritidsbåter

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kr per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket. Informasjon til […]

Siste nytt !

Maren AS har nå kjøpt renovasjonsbiler,  og er i sluttforhandlinger med MBT AS for å fremskynde oppstarten av renovasjonskontrakten til fredag 29.september.