Informasjon til hytteabonnenter

Alle som betaler hytterenovasjon har mulighet til å levere avfall på alle våre gjenvinningstasjoner.

Hvitevarer, tre-avfall, hageavfall, gips, glass/metall, plast, vindu, dekk mm. – kan leveres gratis.

Vanlig restavfall må veies, og betales for.

 

God sommer på sørlandet !

 

 

 

Ønsker alle våre abonnenter en god sommer !

Kontoret på Brennevinsmyra har feriestengt i uke 29 og 30

Brennevinsmyra og Gjennvinningstasjonene har vanlige åpningstider –  se her

 

Ny renovasjonsavtale fra neste vår

Daglig leder i Maren, Hans Christian Hillesund signerte tirsdag kontrakt med daglig leder i MBT, Olga Vigeland Larsen.

Avtalen trår i kraft fra mai neste år.

Les mer :

Ny renovasjonsavtale

Markedsundersøkelse av 8.klasse på Lindesnes Ungdomskole

I vår har 8. klasse på Lindesnes Ungdomsskole gjort undersøkelser blant våre kunder. Svarene skal bidra til bedre tjenester for Maren og økt kunnskap blant elevene.

Les mer :

Markedsundersøkelse av L.U.S 8 klasse

Returkartonglotteriet – slik deltar du !

Slik deltar du!

Nyhet! Fra 2017 har du to valg. Hver enkelt kartong er nå et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne.

For å vinne 100 000 må du fortsatt skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.

På sortere.no finner du hvor du kan levere dine kartonger

Lørdagsåpent 6 mai. – på Brennevinsmyra

Lørdag 6.mai fra klokka 09.00 til 15.00 har vi åpent på Brennevinsmyra.

Minner om at gjennvinningsstasjonen på Vigeland også i  år har åpent hver torsdag,

og annenhver lørdag fra april til september.

Se åpningstider her.

Tid for hage

Våren Nærmer seg

– Nå har vi fått inn hagemix, biokompost

og dekkbark for salg på Brennevinsmyra. 

Velkommen til Skjernøyveien 21  – så laster vi på din henger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For priser og lastevolum på henger se her.

 

Hos oss kan du  også

levere park/hageavfall.

 

 

 

 

Vårryddeaksjonen 2017

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Er det foreninger/lag som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø og som ikke har fått tilbud om container, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

vårryddeaksjonen 2017

 

 

 

 

Kunngjøring: Tildeling av enerett til Mandal Kommune

Styret i Maren AS vedtok i styremøte 8.03.2017 å tildele enerett til Mandal Kommune for rensing av slam fra husholdningene i eierkommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal. Eneretten gjelder fra 8.03.2017 og har en varighet på inntil 10 år.

Bakgrunnen for denne tildelingen er at Mandal kommune har eget renseanlegg og det er vurdert slik at det vil være kostnadseffektivt å benytte dette anlegget fremfor å transportere slammet til andre renseanlegg. Maren Kommuneservice AS og Mandal Kommune drives etter selvkostprinsipp og har således ingen overskudd for denne tjenesten.  En vil også oppnå en miljøgevinst ved å tilstrebe kortest mulig transportvei.

Tildelingen av enerett gjøres etter vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrifter om offentlige anskaffelser §2-3 som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Maren AS til Mandal Kommune.