Betalingsinformasjon

Hvilke betalingsalternativer tilbyr Maren?

 1. Giro
 2. eFaktura
 3. AvtaleGiro
 4. AvtaleGiro med eFaktura
 5. EHF for bedriftskunder
1. Giro 

Ordinær faktura i post.

2. eFaktura
 • eFaktura-avtale inngås mellom deg og din bank.
 • eFaktura-avtale er praktisk, oversiktlig og fleksibelt. Regningene kommer direkte inn i din nettbank ferdig utfylt og du slipper å forholde deg til KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan selv endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe avtalen. Du får beskjed fra banken når du mottar en ny regning og kontoen din blir ikke belastet før du bekrefter betalingen i din nettbank eller mobilbank.
 • Ved å velge eFaktura er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
 • Opprette?  For å opprette eFaktura-avtale må du si ja takk til eFaktura når du betaler en regning fra oss. Dersom du vil opprette en eFaktura-avtale i etterkant kan du logge inn i nettbanken og finne AvtaleGiro/eFaktura, søke etter Maren Kommuneservice AS som betalingsmottaker og melde inn ny avtale. Da legger du inn «eFaktura-referanse» eller KID-nummer, som du finner oppe til høyre på din forrige faktura fra oss.
 • Stoppe? Dersom du ikke lenger ønsker å motta eFaktura må du selv stoppe avtalen i din nettbank. Dette er ikke noe vi kan gjøre for deg ettersom det er en avtale inngått av deg i din nettbank. Det er ikke nok å bare stoppe/slette selve fakturaen, du må stoppe hele avtalen.
3. AvtaleGiro
 • AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger som inngås mellom kunden og banken, og knyttes opp mot et valgt kontonummer.
 • AvtaleGiro er effektivt og sikkert og betalingen trekkes automatisk fra din konto på forfallsdato.
 • Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.
 • Du kan stoppe og endre enkeltbetalinger i betalingsoversikten.
 • Ønsker du å endre belastningskonto gjør du dette i nettbanken din under betalingsavtaler og eFaktura/AvtaleGiro.
 • Maren kan ikke opprette en AvtaleGiro på dine vegner, men vi kan endre en avtalegiro tilbake til giro.
 • Ved å velge AvtaleGiro er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
4. AvtaleGiro med eFaktura
 • AvtaleGiro med eFaktura er en automatisk betaling av de eFakturaene du har mottatt i nettbanken.
 • Du trenger ikke å registrere betalingen eller å tenke på forfallsdato. Banken din sørger for betaling automatisk og i tide.
 • Du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe betalingen.
 • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken din.

Har du mottatt eFaktura i din nettbank som ikke tilhører deg?

Bankene innførte i 2019 en ordning som heter «Ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og Vipps.

Har du valgt «Ja takk til alle», og skal betale din eller andres faktura, vil du automatisk inngå en eFaktura-avtale med den aktuelle fakturautstederen. Neste gang denne sender ut faktura vil du automatisk få denne som eFaktura i din nettbank.

Dette er ikke noe problem i seg selv dersom du bare betaler dine egne fakturaer, men dersom du betaler fakturaer for andre vil du bli registrert som avtaleeier av eFaktura for personen du betaler for. Du vil derfor motta fremtidige eFaktura og avtalen vil så være aktiv i din nettbank inntil du stopper den.

Maren kan ikke stoppe en efaktura-avtale. Denne er inngått mellom deg og din bank, og du må derfor selv stoppe avtalen i nettbanken din eller ved å kontakte din bank for support.

 • Logg inn i nettbanken din.
 • Gå til «Betalingsavtaler».
 • Slett avtalen som er feil. Det hjelper ikke å bare slette selve fakturaen.