Flytting av container i Spangereid

Vi har i forbindelse med økende forsøpling rundt enkelte hyttecontainere valgt å flytte til annen plassering.

Containerne på Gahre er nå flyttet til Spangereid sentrum.

Her finner du ny plassering :

http://www.lindesnes.kommune.no/nyheter-lindesnes/3131-containere-for-hytterenovasjon-pa-spangereid-er-na-flyttet

Vi minner med dette om at hyttecontainere er forbeholdt hytteeiere og deres avfall.

Større ting som møbler, hvitevarer, elektro mv. skal leveres på våre gjenvinningstasjoner i komunene.

For åpningtider og annen informasjon se her