Markedsundersøkelse av 8.klasse på Lindesnes Ungdomskole

I vår har 8. klasse på Lindesnes Ungdomsskole gjort undersøkelser blant våre kunder. Svarene skal bidra til bedre tjenester for Maren og økt kunnskap blant elevene.

Les mer :

Markedsundersøkelse av L.U.S 8 klasse

Returkartonglotteriet – slik deltar du !

Slik deltar du!

Nyhet! Fra 2017 har du to valg. Hver enkelt kartong er nå et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne.

For å vinne 100 000 må du fortsatt skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.

På sortere.no finner du hvor du kan levere dine kartonger

Lørdagsåpent 6 mai. – på Brennevinsmyra

Lørdag 6.mai fra klokka 09.00 til 15.00 har vi åpent på Brennevinsmyra.

Minner om at gjennvinningsstasjonen på Vigeland også i  år har åpent hver torsdag,

og annenhver lørdag fra april til september.

Se åpningstider her.

Vårryddeaksjonen 2017

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Er det foreninger/lag som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø og som ikke har fått tilbud om container, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

vårryddeaksjonen 2017

 

 

 

 

Kunngjøring: Tildeling av enerett til Mandal Kommune

Styret i Maren AS vedtok i styremøte 8.03.2017 å tildele enerett til Mandal Kommune for rensing av slam fra husholdningene i eierkommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal. Eneretten gjelder fra 8.03.2017 og har en varighet på inntil 10 år.

Bakgrunnen for denne tildelingen er at Mandal kommune har eget renseanlegg og det er vurdert slik at det vil være kostnadseffektivt å benytte dette anlegget fremfor å transportere slammet til andre renseanlegg. Maren Kommuneservice AS og Mandal Kommune drives etter selvkostprinsipp og har således ingen overskudd for denne tjenesten.  En vil også oppnå en miljøgevinst ved å tilstrebe kortest mulig transportvei.

Tildelingen av enerett gjøres etter vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrifter om offentlige anskaffelser §2-3 som gir hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra Maren AS til Mandal Kommune.

 

 

 

Velkommen til ny daglig leder

Alf Gottfred Møll gir i morgen,onsdag 1.mars,  stafettpinnen over til Hans Christian Hillesund.

Arbeidsoppgavene til den nye lederen vil bestå av daglig drift, salg av selskapets tjenester og motivering av eget personale.

– Jeg setter stor pris på at styret valgte meg. Hvorfor jeg ble valgt må nesten Maren svare på, men jeg har blant annet 10 års erfaring fra lederjobb i AF Offshore Mandal og Båtservice.

Jeg gleder meg til å starte i jobben, og ser frem til å jobbe i en ny og mer stabil bransje, sier 43-åringen fra Mandal.

Vi ansatte i  Maren ønsker med dette Hans Christian hjertelig  velkommen som ny daglig leder !

Ny brannsikker avfallsløsning etableres i vernesonen i Øvrebyen, og gravearbeidet er nå igang.

Du trenger ingen nøkkel, og alle stedene har mottak av restavfall, papir og matavfall.

Ved mottaket oppe ved kirka, kan du i tillegg levere emballasje av glass og metall.

Plastavfall skal settes ut i sekk på tømmedagen som før.

De gamle søppeldunkene blir hentet inn når den nye  løsningen er etablert.

Alle abonnenter i området blir fakturert lik pris.

For de som har standardabonnement i dag vil prisen være uendret.

 

Prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra Brannvesenet Sør IKS. Velforeningen ble involvert i prosessen og har vært med å velge plasseringen av containerne. Hovedhensikten er å bedre brannsikkerheten i bydelen. I tillegg blir det penere når søppeldunkene forsvinner. Den nye avfallsløsningen gjennomføres i et samarbeid mellom Maren Kommuneservice AS og Mandal kommune.

Vi håper alle blir fornøyd!

Ny webside !

Endelig har vi kommet igang med ny webside, den er nå åpen for bruk av tømmekalender, og de viktigste funksjonene er på plass. Målet er å utvide siden utover våren, og holde dere abonnenter informert om innholdet etterhvert som det er på plass. Vi ønsker oss en «levende» side med fokus på nytt og nyttig fra vår bransje. Sortering er VIKTIG ! Hvordan vil vi ha det rundt oss i fremtiden ? Hva kan hver og en av oss gjøre for å oppnå ett best mulig resultat ?

Julepapir

julegaver

Julepapir kan leveres med papiravfall!
Julepakkepapir kan du levere sammen med vanlig papir.

Skyll, brett og stapp – og vinn inntil 100 000 kr!

Returkartonglotteriet lever i beste velgående og senest i november 2016 hadde vi en heldig vinner som vant kr 10 000 ved å skylle, brette og stappe drikkekartongene før de ble kastet i papiravfallet.

Fire ganger i året går Brit og Terje fra Maren ned til papiravfallet på Brennevinsmyra og leter frem de kartongene som har navn og telefonnummer påskrevet – og som har minimum 6 kartonger i én kartong. Fra denne usorterte haugen plukkes det to navn som sendes til Grønt Punkt i Oslo hvor det trekkes ut vinnere av hhv kr 10 000 og kr 100 000. Grønt Punkt forteller at de årlig betaler ut 1,6 millioner kroner fordelt på 120 vinnere av 10 000 og 4 premier av 100 000 kr.

Og vinnersjansene er store. I Lindesnesregionen har vi hatt flere vinnere de årene Drikkekartonglotteriet har pågått. Vår siste vinner var Ragnhild Moland Afzal som vant 10 000 i november.

Så oppfordringen er hermed gitt – SKYLL, BRETT OG STAPP og skriv navnet ditt på kartongen sammen med telefonnummer! Det kan lønne seg.

Snart 20 år

Returkartonglotteriet har eksistert siden 1997. Hvert år trekkes det ut 124 vinnere, som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Hos Maren opplever de stadig kunder som tror at lotteriet ikke lenger er aktivt, og mange kartongkubber er uten navn.

I Norge bruker vi rundt to millioner kartonger hver dag. I gjennomsnitt 63 prosent av den resirkuleres.

– Drikkekartong er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i omløp. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt AS i en pressemelding.

Drikkekartongen presses til ballen og selges til papirfabrikker, hvor den kvernes opp, tilsettes vann og blir til nye papir- og papprodukter, blant annet kartong og teknisk papir, ifølge Grønt Punkt.