Informasjon om glass- og metall dunk (Aktuelt)

Dunken vil bli tømt fire ganger pr. år. i henhold til din tømmekalender. Sorteringsveilleder finner du nedenfor.
SMS-Tjeneste (Aktuelt)
Nå kan du abonnere på SMS-tjeneste der du mottar en påminnelse om å sette frem beholder eller sekk kvelden før tømmingen.

Rydding i skjærgården sommeren 2016 (Forsiden)
Bli med og rydd en strand i skjærgården. Dersom du rydder en strand for marint avfall så henter vi avfallet gratis.

Nå kan du sortere glass og metallemballasjen når du er på hytta ! (Forsiden)
I disse dager blir det utplassert dunker for glass og metallemballasje ved alle hyttecontainerene. Disse er beregnet for hytteeiere.

Generell info for hytteeiere (Aktuelt)
Er du hytterenovasjonsabonnent kan du benytte deg av hyttecontainerne som står utplassert i Lindesnes og Mandal. Disse containerne er kun beregnet for det husholdningsavfall,annet avfall skal leveres en av våre gjennvinnignstassjoner.

Salg av jord, bark og kompost på Brennevinsmyra (Aktuelt)
Også i år kan du få kjøpe ugressfri jord, bark og kompost på Brennevinsmyra miljøpark. Produktene selges i løs vekt, ferdig lastet opp på tilhenger.

Artikkelliste