Betalingsinformasjon

Hvilke betalingsalternativer tilbyr Maren?

 1. Giro
 2. eFaktura
 3. AvtaleGiro
 4. AvtaleGiro med eFaktura
 5. EHF for bedriftskunder
1. Giro 

Ordinær faktura i post.

2. eFaktura
 • eFaktura-avtale inngås mellom deg og din bank.
 • eFaktura-avtale er praktisk, oversiktlig og fleksibelt. Regningene kommer direkte inn i din nettbank ferdig utfylt og du slipper å forholde deg til KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan selv endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe avtalen. Du får beskjed fra banken når du mottar en ny regning og kontoen din blir ikke belastet før du bekrefter betalingen i din nettbank eller mobilbank.
 • Ved å velge eFaktura er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
 • Opprette?  For å opprette eFaktura-avtale må du si ja takk til eFaktura når du betaler en regning fra oss. Dersom du vil opprette en eFaktura-avtale i etterkant kan du logge inn i nettbanken og finne AvtaleGiro/eFaktura, søke etter Maren Kommuneservice AS som betalingsmottaker og melde inn ny avtale. Da legger du inn «eFaktura-referanse» eller KID-nummer, som du finner oppe til høyre på din forrige faktura fra oss.
 • Stoppe? Dersom du ikke lenger ønsker å motta eFaktura må du selv stoppe avtalen i din nettbank. Dette er ikke noe vi kan gjøre for deg ettersom det er en avtale inngått av deg i din nettbank. Det er ikke nok å bare stoppe/slette selve fakturaen, du må stoppe hele avtalen.
3. AvtaleGiro
 • AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger som inngås mellom kunden og banken, og knyttes opp mot et valgt kontonummer.
 • AvtaleGiro er effektivt og sikkert og betalingen trekkes automatisk fra din konto på forfallsdato.
 • Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.
 • Du kan stoppe og endre enkeltbetalinger i betalingsoversikten.
 • Ønsker du å endre belastningskonto gjør du dette i nettbanken din under betalingsavtaler og eFaktura/AvtaleGiro.
 • Maren kan ikke opprette en AvtaleGiro på dine vegner, men vi kan endre en avtalegiro tilbake til giro.
 • Ved å velge AvtaleGiro er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
4. AvtaleGiro med eFaktura
 • AvtaleGiro med eFaktura er en automatisk betaling av de eFakturaene du har mottatt i nettbanken.
 • Du trenger ikke å registrere betalingen eller å tenke på forfallsdato. Banken din sørger for betaling automatisk og i tide.
 • Du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe betalingen.
 • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken din.

Har du mottatt eFaktura i din nettbank som ikke tilhører deg?

Bankene innførte i 2019 en ordning som heter «Ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og Vipps.

Har du valgt «Ja takk til alle», og skal betale din eller andres faktura, vil du automatisk inngå en eFaktura-avtale med den aktuelle fakturautstederen. Neste gang denne sender ut faktura vil du automatisk få denne som eFaktura i din nettbank.

Dette er ikke noe problem i seg selv dersom du bare betaler dine egne fakturaer, men dersom du betaler fakturaer for andre vil du bli registrert som avtaleeier av eFaktura for personen du betaler for. Du vil derfor motta fremtidige eFaktura og avtalen vil så være aktiv i din nettbank inntil du stopper den.

Maren kan ikke stoppe en efaktura-avtale. Denne er inngått mellom deg og din bank, og du må derfor selv stoppe avtalen i nettbanken din eller ved å kontakte din bank for support.

 • Logg inn i nettbanken din.
 • Gå til «Betalingsavtaler».
 • Slett avtalen som er feil. Det hjelper ikke å bare slette selve fakturaen.

Vi søker administrasjonsmedarbeider i 100 % stilling

Vi søker etter administrasjonsmedarbeider i 100 % stilling.

Vi er en trivelig gjeng med et godt arbeidsmiljø, og ønsker deg hjertelig velkommen som søker.

Full stillingsannonse finner du her. 

Ekstra tømming i uke 2 for deler av rute 301 og 101

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det gjort noen endringer i tømmerutene fra januar 2020. Noen av disse medfører lang tid mellom siste tømming i desember 2019, og første tømming i januar 2020 for restavfall. Vi har derfor satt opp en ekstra runde for de som blir mest berørt av dette.

Følgende områder får derfor en ekstra tømming av restavfall mandag og tirsdag uke 2 ifbm endring av tømmeruter fra januar 2020:

Rute 301 – Skoieveien, Skagestadveien og Kristiansandsveien (tidligere rute 105)

Rute 101 – Bruskelandsveien, Elsdalsveien, Glåpeveien, Hessåveien, Haugedalsveien, Marnarveien 3197-4153, Nedre Kleveland, Tjønnåsen, Ytre Homme og Øyan (tidligere rute 104)

Alle adresser og ruter for 2020 skal være tilgjengelig på vår nettside  senest 01.01.2020

(Vi tar forbehold om feil)

Åpningstider i april for Bladalen og Heddeland – feil i tømmekalender

Åpningstidene i april for Bladalen og Heddeland er feil i tømmekalenderen.

Følgende datoer er riktig:

Tirsdag 02.04: Heddeland
Tirsdag 09.04: Bladalen
Tirsdag 16.04: Heddeland
Tirsdag 23.04: Bladalen
Tirsdag 30.04: Heddeland

Åpningstidene er som vanlig: kl. 14:00 – 18:00.

SMS-varsling – få varsling dagen før tømming!

Ønsker du SMS-varsling på telefonen dagen før tømming?

Send: «Maren og rutenr» til 2105, «eks Maren 204».

Rutenummer finner du på forsiden av tømmekalenderen.

Avmelding: «Maren STOPP»

(kr.1 per varsling)

Problemer med mottak av henvendelser

Vi har fortiden problemer med mottak av henvendelser via kontaktskjemaet.

Send oss derfor mail på: post@maren.no.

Vi beklager dette og håper å få ordnet opp i dette snarest.

Snø og glatte veier ga problemer for tømming av rute 106

Pga ekstremt glatte veier ble det utfordringer for tømming av rute 106 mandag 4/2.

Denne ruten blir derfor tømt førstkommende mandag 11/2.

Skulle dere ha ekstra avfall i dette tidsrommet, får dere tillatelse til å legge dette i sekk som settes ved dunken 11/2.

Vi beklager dette, og håper på forståelse.

 

Viktig informasjon til alle kunder med e-faktura!

Alle kunder får denne gang faktura pr. epost, dette pga datatekniske årsaker.

Dermed er e-faktura referansen endret, og må derfor legges inn på nytt av ALLE etter betaling av denne papirfaktura.

 

Vi beklager ulempene, men vi håper dette medfører en mer papirløs hverdag på sikt.

 

 

Nye rutenr på tømmekalender

Følgende områder har fått nytt rute-nummer fra januar 2019:

Rute 301 – Ime 1, Berge, Aurebekk og Østre Håland (tidligere rute 105 og 308)
NB! Tidligere rute 105 har tømming mandag 31/12!

Rute 308 – Møll, Lindland (tidligere rute 208)

Rute 206 – deler av Gamleveien på Vigeland (nr.1-16)

(Vi tar forbehold om feil)

Ny tømmekalender og sorteringsveileder

Det blir i dagene før jul levert ut ny tømmekalender til alle husstander. Nytt i år er at den også inneholder sorteringsveileder:

Vi håper dere får god nytte av veilederen – det lønner seg å sortere 🙂