Oppføringer av June Tønnessen

Ekstra tømming i uke 2 for deler av rute 301 og 101

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det gjort noen endringer i tømmerutene fra januar 2020. Noen av disse medfører lang tid mellom siste tømming i desember 2019, og første tømming i januar 2020 for restavfall. Vi har derfor satt opp en ekstra runde for de som blir mest berørt av dette. Følgende områder får derfor en […]

Sammen med dere vil vi øke sorteringen på avfallsmottakene og innfører derfor forbud mot levering av avfall i sorte søppelsekker

Maren ønsker å bidra til et rent miljø og må derfor også sørge for at avfallet som kommer inn til vårt anlegg i størst mulig grad gjenvinnes til nye materialer eller til energi. For å kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll blir det fra 01.01.2020 ikke lenger tillatt å kaste avfall i sorte/fargede sekker ettersom disse […]

Siste nytt om avfallsløsning for hytte og fritidsbolig

Disse plasseringene har nylig fått nytt anlegg for hytterenovasjon:  Tjøm Kåfjord Fasseland Sånum brygge Farestad (Kapellet) Lundevika 1 (Brygge/snuplass) Høgsås Sjøbodvik 1 (den første) Følgende plasseringer har fått nye anlegg, men disse vil være låst for vinteren og kan først benyttes fra påske 2020: Ramsland (Gyråsen-krysset) Åvik v/ballbinge Sjøbodvik 2 Kart over alle plasseringer finner […]

Er du vår nye medarbeider?

Vi søker nå etter en medarbeider i 40 % stilling med snarlig tiltredelse. Vi er en trivelig gjeng med godt arbeidsmiljø, og ønsker deg hjertelig velkommen som søker. For full stillingsannonse se her

Siste nytt om avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

Disse plasseringene har nå idag fått nye beholdere :  Homsvik Høyland hyttefelt Øksenvik Vikingland (Gaare) Båly Lussevika (v/ballbinge og krysset v/Fenmyrveien) Urviksodden Furuholmen Lenesfjorden Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall. Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, […]

Ny avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

For å forbedre vårt tilbud overfor våre hytteabonnenter og legge til rette for en mer miljømessig gunstig løsning, innfører nå Maren kildesortering også for hytter. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen kan vi bedre sorteringen av avfallet, samt oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. Dette er også i tråd med retningslinjer og fremtidige krav […]

Tid for hage

Våren Nærmer seg – Nå har vi hagemix og dekkbark for salg på Brennevinsmyra.                    For priser og lastevolum på henger se her.   Hos oss kan du  også levere park/hageavfall.