Oppføringer av June Tønnessen

Siste nytt om avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

Disse plasseringene har nå idag fått nye beholdere :  Homsvik Høyland hyttefelt Øksenvik Vikingland (Gaare) Båly Lussevika (v/ballbinge og krysset v/Fenmyrveien) Urviksodden Furuholmen Lenesfjorden Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall. Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, […]

Ny avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

For å forbedre vårt tilbud overfor våre hytteabonnenter og legge til rette for en mer miljømessig gunstig løsning, innfører nå Maren kildesortering også for hytter. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen kan vi bedre sorteringen av avfallet, samt oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. Dette er også i tråd med retningslinjer og fremtidige krav […]

Tid for hage

Våren Nærmer seg – Nå har vi hagemix og dekkbark for salg på Brennevinsmyra.                    For priser og lastevolum på henger se her.   Hos oss kan du  også levere park/hageavfall.        

Vårryddeaksjonen 2019

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner. Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen. Containerne blir utplassert innen kl. 16.00- på tildelt dag for ditt område, og blir fjernet dagen etter i løpet av morgenen/formiddagen. Det vil ligge […]

Informasjon til hytteabonnenter

Det nærmer seg påske og hytteliv på sørlandet, og i løpet av neste uke vil alle hyttecontainere som har sommerplassering være på plass. I mellomtiden kan hytteeiere bruke de helårlige plasserte som vanlig. Se kart her Alle som betaler hytterenovasjon har også mulighet til å levere avfall på alle våre gjenvinningstasjoner. Hvitevarer, tre-avfall, hageavfall, gips, […]

Nye rutenr på tømmekalender

Følgende områder har fått nytt rute-nummer fra januar 2019: Rute 301 – Ime 1, Berge, Aurebekk og Østre Håland (tidligere rute 105 og 308) NB! Tidligere rute 105 har tømming mandag 31/12! Rute 308 – Møll, Lindland (tidligere rute 208) Rute 206 – deler av Gamleveien på Vigeland (nr.1-16) (Vi tar forbehold om feil)

Kasserte fritidsbåter

En stor del av miljøgiftene som havner langs kysten stammer fra kasseringsklare fritidsbåter som bare blir liggende. Lever båten inn til et mottak som tar ansvar for at miljøgifter blir tatt hånd om. Det vil bidra til at strender og båthavner blir en triveligere plass å ferdes. Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker […]

Kontrabeskjed flytting av containere i Spangereid

Vi må dessverre flytte containerne tilbake fra Spangereid sentrum til plasseringen ved Vikingland hvor de sto før, da grunneier for ny plassering har endret mening og ikke ønsker de der likevel. Vi minner igjen om at de er forbeholdt hytteeiere og at større ting skal leveres ved en av våre gjenvinningsstasjoner. Ved forsøpling rundt containerne […]

Flytting av container i Spangereid

Vi har i forbindelse med økende forsøpling rundt enkelte hyttecontainere valgt å flytte til annen plassering. Containerne på Gahre er nå flyttet til Spangereid sentrum. Her finner du ny plassering : http://www.lindesnes.kommune.no/nyheter-lindesnes/3131-containere-for-hytterenovasjon-pa-spangereid-er-na-flyttet Vi minner med dette om at hyttecontainere er forbeholdt hytteeiere og deres avfall. Større ting som møbler, hvitevarer, elektro mv. skal leveres på […]