eFaktura 1. termin 2022

Maren Kommuneservice har i dag sendt ut faktura for renovasjon og slam for 1. termin 2022.

For enkelte abonnenter er det noe endringer når det gjelder eFaktura.
Det er flere som opplever at eFaktura nå er kommet i nettbanken til sin ektefelle, samboer eller annen eier av boligen. Dette skyldes at bankene har innført en ordning som heter «Ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og Vipps.

Har du valgt «Ja takk til alle» i din nettbank, vil du automatisk motta eFaktura fra alle utstedere hvor du er registrert eier eller fakturamottaker. Dette betyr at dersom dere er flere eiere av en eiendom, må vi aktivt inn på avtalen og endre fakturamottaker til den dere ønsker skal motta eFaktura i fremtiden. Dette gjelder uavhengig av om du tidligere har opprettet eFaktura-avtale basert på referansenummer. 

Vi beklager ulempene dette medfører, og håper på forståelse for at det kan være noe ventetid på telefon og mail.