Takk til våre hyggelige abonnenter

Maren AS vil rette en stor takk til våre husholdningsabonnenter,  som har vært svært hyggelige og tålmodige, når det gjelder problemene rundt terminens fakturautsending.

Tusen takk og god helg !

 

Feilene er oppklart og rettet opp i, og det skal ved neste fakturering fungere normalt.

 

Feil i fakturering – viktig informasjon til våre abonnenter

 

Det er torsdag 13.august skjedd en datateknisk feil ved fakturering av renovasjon :

De som har avtalegiro har mottatt en print-versjon der det IKKE går frem at det er avtalegiro – dette får ingen praktisk konsekvens.

De som har fått efaktura i nettbanken – har fått 3 eksemplarer. De kan slette to og betale en.

De som har efaktura med efakturareferanse som begynner på null – har IKKE mottatt efaktura, de får på papir denne gangen og må legges inn til betaling manuelt.

Beklager så mye ulempen dette måtte medføre.

Kontoret er sommerstengt uke 30 og deler av uke 31

Grunnet ferieavvikling holder kontoret sommerstengt i uke 30 og deler av uke 31.

Telefonen vil bli besvart etter beste evne av vår sommervikar, men vi ber om forståelse for at enkelte henvendelser må vente til kontoret åpner igjen.

 • For uteglemte tømminger ring servicetelefon 38 26 50 00
 • For å bestille tømming av slam ring SJT på telefon 98 23 30 22

Gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra, Vigeland og Heddeland holder åpent som normalt.

Sorteringsveileder på flere språk

For å kunne formidle budskapet rundt kildesortering til flest mulig, har vi nå lagt ut sorteringsveileder på både norsk, engelsk, tysk og arabisk.

Gjennom kildesortering søker vi å kontinuerlig forbedre gjenvinningsgraden på avfallet, i tråd med fremtidige krav til sorteringsgrad fra EU. For å lykkes med dette er vi avhengige av hjelp fra våre abonnenter og sortering er nå innført for både husholdning og hytte.

Utskriftsversjoner finner du her.

Hytterenovasjon og lørdagsåpent

Informasjon om hytterenovasjon og lørdagsåpent

Denne sommeren ønsker vi i Maren å gi litt ekstra service til våre abonnenter. Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon holder lørdagsåpent tre lørdager gjennom sommeren. Dette er et tilbud til alle våre abonnenter, både husholdning- og hytteabonnenter.

Dato og klokkeslett for lørdagsåpent vil bli som følger:

 • Lørdag 6. juni         09:00 – 15:00
 • Lørdag 27. juni       09:00 – 15:00
 • Lørdag 15. august   09:00 – 15:00

Minner også om at vår gjenvinningsstasjon på Vigeland/Rødberg har lørdagsåpent annenhver lørdag (partallsuker) i perioden april til september, kl. 10:00 – 14:00.

Hytterenovasjon

Nå er alle de nye anleggene for hytterenovasjon utplassert og tatt i bruk. Vi håper dette vil bli godt mottatt og at disse blir tatt godt vare på. Noen anlegg har vi dessverre sett oss nødt til å samlokalisere etter nøye vurderinger om plassering, utfra antall abonnenter tilknyttet hvert anlegg. De aller fleste av våre anlegg har sortering for våtorganisk, papir/papp, glass- og metallemballasje og restavfall. Dersom abonnentene ønsker å sortere plast kan sekker hentes og leveres gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene.

 

Et av våre nye flotte sorteringsanlegg for hytte                           Sorteringsnett/gjenbruksnett med tre rom

 

Sorteringsnett/gjenbruksnett (1 stk. per abonnent), bioposer og biokurv kan fås flere steder:

Minner om at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av hytterenovasjonsanleggene. Dette er strengt forbudt og anses som forsøpling. Større gjenstander må leveres våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene. Det samme gjelder farlig avfall som batterier, elektriske produkter, maling o.l. Dette må ikke leveres i hyttecontaineren.

Gjenvinningsstasjonene er til bruk for alle våre betalende abonnenter, både for husholdning og hytte. Man kan benytte seg av alle tre uavhengig av hvilket område man hører til.

Alle våre åpningstider finner du her.

Kart over alle hytteanlegg finner du her.

Dersom du skulle oppleve at det blir fullt i ditt nærmeste anlegg oppfordres det til å bruke andre nærliggende anlegg. Maren ønsker gjerne beskjed dersom anlegg er fulle slik at vi får muligheten til å ordne opp i dette. Vi gjør vårt beste for å sørge for tilstrekkelig tømmefrekvens og forsøker å tilpasse oss behovet ved hvert anlegg.

Betalingsinformasjon

Hvilke betalingsalternativer tilbyr Maren?

 1. Giro
 2. eFaktura
 3. AvtaleGiro
 4. AvtaleGiro med eFaktura
 5. EHF for bedriftskunder
1. Giro 

Ordinær faktura i post.

2. eFaktura
 • eFaktura-avtale inngås mellom deg og din bank.
 • eFaktura-avtale er praktisk, oversiktlig og fleksibelt. Regningene kommer direkte inn i din nettbank ferdig utfylt og du slipper å forholde deg til KID-nummer og annen betalingsinformasjon. Du kan selv endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe avtalen. Du får beskjed fra banken når du mottar en ny regning og kontoen din blir ikke belastet før du bekrefter betalingen i din nettbank eller mobilbank.
 • Ved å velge eFaktura er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
 • Opprette?  For å opprette eFaktura-avtale må du si ja takk til eFaktura når du betaler en regning fra oss. Dersom du vil opprette en eFaktura-avtale i etterkant kan du logge inn i nettbanken og finne AvtaleGiro/eFaktura, søke etter Maren Kommuneservice AS som betalingsmottaker og melde inn ny avtale. Da legger du inn «eFaktura-referanse» eller KID-nummer, som du finner oppe til høyre på din forrige faktura fra oss.
 • Stoppe? Dersom du ikke lenger ønsker å motta eFaktura må du selv stoppe avtalen i din nettbank. Dette er ikke noe vi kan gjøre for deg ettersom det er en avtale inngått av deg i din nettbank. Det er ikke nok å bare stoppe/slette selve fakturaen, du må stoppe hele avtalen.
3. AvtaleGiro
 • AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger som inngås mellom kunden og banken, og knyttes opp mot et valgt kontonummer.
 • AvtaleGiro er effektivt og sikkert og betalingen trekkes automatisk fra din konto på forfallsdato.
 • Du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer og annen betalingsinformasjon.
 • Du kan stoppe og endre enkeltbetalinger i betalingsoversikten.
 • Ønsker du å endre belastningskonto gjør du dette i nettbanken din under betalingsavtaler og eFaktura/AvtaleGiro.
 • Maren kan ikke opprette en AvtaleGiro på dine vegner, men vi kan endre en avtalegiro tilbake til giro.
 • Ved å velge AvtaleGiro er du også med på å spare miljøet for unødvendige papirmengder.
4. AvtaleGiro med eFaktura
 • AvtaleGiro med eFaktura er en automatisk betaling av de eFakturaene du har mottatt i nettbanken.
 • Du trenger ikke å registrere betalingen eller å tenke på forfallsdato. Banken din sørger for betaling automatisk og i tide.
 • Du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, samt stoppe betalingen.
 • Du kan til enhver tid se fakturaene i nettbanken din.

Har du mottatt eFaktura i din nettbank som ikke tilhører deg?

Bankene innførte i 2019 en ordning som heter «Ja takk til alle» i forbindelse med eFaktura og Vipps.

Har du valgt «Ja takk til alle», og skal betale din eller andres faktura, vil du automatisk inngå en eFaktura-avtale med den aktuelle fakturautstederen. Neste gang denne sender ut faktura vil du automatisk få denne som eFaktura i din nettbank.

Dette er ikke noe problem i seg selv dersom du bare betaler dine egne fakturaer, men dersom du betaler fakturaer for andre vil du bli registrert som avtaleeier av eFaktura for personen du betaler for. Du vil derfor motta fremtidige eFaktura og avtalen vil så være aktiv i din nettbank inntil du stopper den.

Maren kan ikke stoppe en efaktura-avtale. Denne er inngått mellom deg og din bank, og du må derfor selv stoppe avtalen i nettbanken din eller ved å kontakte din bank for support.

 • Logg inn i nettbanken din.
 • Gå til «Betalingsavtaler».
 • Slett avtalen som er feil. Det hjelper ikke å bare slette selve fakturaen.

Våråpent 2. mai

Førstkommende lørdag 2. mai holder vi våråpent på Brennevinsmyra i Mandal, kl. 09:00 – 15:00.

Vel møtt!

Minner samtidig om at gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland nå har åpent som normalt.
Åpningstidene finner du her

OPPDATERT 24.04.2020 ! Viktig melding til alle våre kunder og abonnenter:

Endringer f.o.m 28.04.2020 :

Gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland åpner igjen fra 28.04.2020.

NB! Ved stor pågang må det påregnes kø – da vi må slippe inn i puljer.

Åpningstider på gjenvinningstasjonene på Vigeland og Heddeland finner du her

Ellers gjelder følgende : 

Åpningstider på  Brennevinsmyra:

Hverdager  : 07.30-15.00.

Lørdagsåpent 2.mai – 09.00-15.00

Helligdager stengt.

Kontoret stengt for besøkende – vi mottar og behandler selvsagt alle epost og telefonhenvendelser.
Henting av husholdningsavfall i dunker kjøres som normalt.

Vårryddeaksjonen 2020

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Er det foreninger/lag som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø og som ikke har fått tilbud om container, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

vårryddeaksjonen 2020

Vi tar forbehold mot endringer ifbm. Corvid-19 situasjonen.

 

 

 

 

OPPDATERT ! Viktig melding til alle våre kunder og abonnenter:

Endringer f.o.m 02.04.2020 : Gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland er fremdeles stengt inntil videre. Det samme gjelder Gjenbruksbutikken på Brennevinsmyra.

Ellers gjelder følgende : 

Åpningstider på hverdager for næring og private :

07.30-15.00.

Helligdager stengt.

Vi oppfordrer i tillegg privatpersoner til å ikke komme hit dersom det ikke er nødvendig.

Kontoret stengt for besøkende – vi mottar og behandler selvsagt alle epost og telefonhenvendelser.
Henting av husholdningsavfall i dunker kjøres som normalt.