Feil i fakturering – viktig informasjon til våre abonnenter

Det er torsdag 13.august ved en feil sendt ut tre like eksemplarer av efaktura, som gjelder renovasjon 2.termin i Lindesnes kommune.

Dette gjelder bare for efaktura 

Du skal da bare betale en, og kan slette to, om du bare har ett abonnement.

Dette får ingen praktisk konsekvens for de som har avtalegiro, da det ikke vil bli trukket mer enn en gang.

Beklager så mye ulempen dette måtte medføre.

Kontoret er sommerstengt uke 30 og deler av uke 31

Grunnet ferieavvikling holder kontoret sommerstengt i uke 30 og deler av uke 31.

Telefonen vil bli besvart etter beste evne av vår sommervikar, men vi ber om forståelse for at enkelte henvendelser må vente til kontoret åpner igjen.

  • For uteglemte tømminger ring servicetelefon 38 26 50 00
  • For å bestille tømming av slam ring SJT på telefon 98 23 30 22

Gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra, Vigeland og Heddeland holder åpent som normalt.

Sorteringsveileder på flere språk

For å kunne formidle budskapet rundt kildesortering til flest mulig, har vi nå lagt ut sorteringsveileder på både norsk, engelsk og arabisk.

Gjennom kildesortering søker vi å kontinuerlig forbedre gjenvinningsgraden på avfallet, i tråd med fremtidige krav til sorteringsgrad fra EU. For å lykkes med dette er vi avhengige av hjelp fra våre abonnenter og sortering er nå innført for både husholdning og hytte.

Utskriftsversjoner finner du her.

Hytterenovasjon og lørdagsåpent

Informasjon om hytterenovasjon og lørdagsåpent

Denne sommeren ønsker vi i Maren å gi litt ekstra service til våre abonnenter. Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon holder lørdagsåpent tre lørdager gjennom sommeren. Dette er et tilbud til alle våre abonnenter, både husholdning- og hytteabonnenter.

Dato og klokkeslett for lørdagsåpent vil bli som følger:

  • Lørdag 6. juni         09:00 – 15:00
  • Lørdag 27. juni       09:00 – 15:00
  • Lørdag 15. august   09:00 – 15:00

Minner også om at vår gjenvinningsstasjon på Vigeland/Rødberg har lørdagsåpent annenhver lørdag (partallsuker) i perioden april til september, kl. 10:00 – 14:00.

Hytterenovasjon

Nå er alle de nye anleggene for hytterenovasjon utplassert og tatt i bruk. Vi håper dette vil bli godt mottatt og at disse blir tatt godt vare på. Noen anlegg har vi dessverre sett oss nødt til å samlokalisere etter nøye vurderinger om plassering, utfra antall abonnenter tilknyttet hvert anlegg. De aller fleste av våre anlegg har sortering for våtorganisk, papir/papp, glass- og metallemballasje og restavfall. Dersom abonnentene ønsker å sortere plast kan sekker hentes og leveres gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene.

 

Et av våre nye flotte sorteringsanlegg for hytte                           Sorteringsnett/gjenbruksnett med tre rom

 

Sorteringsnett/gjenbruksnett (1 stk. per abonnent), bioposer og biokurv kan fås flere steder:

Minner om at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av hytterenovasjonsanleggene. Dette er strengt forbudt og anses som forsøpling. Større gjenstander må leveres våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene. Det samme gjelder farlig avfall som batterier, elektriske produkter, maling o.l. Dette må ikke leveres i hyttecontaineren.

Gjenvinningsstasjonene er til bruk for alle våre betalende abonnenter, både for husholdning og hytte. Man kan benytte seg av alle tre uavhengig av hvilket område man hører til.

Alle våre åpningstider finner du her.

Kart over alle hytteanlegg finner du her.

Dersom du skulle oppleve at det blir fullt i ditt nærmeste anlegg oppfordres det til å bruke andre nærliggende anlegg. Maren ønsker gjerne beskjed dersom anlegg er fulle slik at vi får muligheten til å ordne opp i dette. Vi gjør vårt beste for å sørge for tilstrekkelig tømmefrekvens og forsøker å tilpasse oss behovet ved hvert anlegg.

Våråpent 2. mai

Førstkommende lørdag 2. mai holder vi våråpent på Brennevinsmyra i Mandal, kl. 09:00 – 15:00.

Vel møtt!

Minner samtidig om at gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland nå har åpent som normalt.
Åpningstidene finner du her

OPPDATERT 24.04.2020 ! Viktig melding til alle våre kunder og abonnenter:

Endringer f.o.m 28.04.2020 :

Gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland åpner igjen fra 28.04.2020.

NB! Ved stor pågang må det påregnes kø – da vi må slippe inn i puljer.

Åpningstider på gjenvinningstasjonene på Vigeland og Heddeland finner du her

Ellers gjelder følgende : 

Åpningstider på  Brennevinsmyra:

Hverdager  : 07.30-15.00.

Lørdagsåpent 2.mai – 09.00-15.00

Helligdager stengt.

Kontoret stengt for besøkende – vi mottar og behandler selvsagt alle epost og telefonhenvendelser.
Henting av husholdningsavfall i dunker kjøres som normalt.

Vårryddeaksjonen 2020

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Er det foreninger/lag som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø og som ikke har fått tilbud om container, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

vårryddeaksjonen 2020

Vi tar forbehold mot endringer ifbm. Corvid-19 situasjonen.

 

 

 

 

OPPDATERT ! Viktig melding til alle våre kunder og abonnenter:

Endringer f.o.m 02.04.2020 : Gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland er fremdeles stengt inntil videre. Det samme gjelder Gjenbruksbutikken på Brennevinsmyra.

Ellers gjelder følgende : 

Åpningstider på hverdager for næring og private :

07.30-15.00.

Helligdager stengt.

Vi oppfordrer i tillegg privatpersoner til å ikke komme hit dersom det ikke er nødvendig.

Kontoret stengt for besøkende – vi mottar og behandler selvsagt alle epost og telefonhenvendelser.
Henting av husholdningsavfall i dunker kjøres som normalt.

Informasjon og oppfordring til våre abonnenter

Avfall Norge har på vegne av alle renovasjonsselskap i Norge lagt ut to artikler vedrørende avfallshåndtering i disse dager. Vi blir veldig takknemlig dersom våre abonnenter vil følge deres oppfordring. Artiklene kan leses her :

Oppfordring til private husholdningsabonnenter 

Hjelp oss å holde søppeltømmerne friske!

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Du kan hjelpe til med det ved å gjøre fem enkle ting:

  • Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Akkurat nå kan du godt bruke en pose for mye enn en for lite. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  • Ikke sett fra deg avfall oppi eller ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  • Sorter avfallet ditt godt, så det blir å lite blandet avfall som mulig. Det er det blandede avfallet som det er viktigst av vi får hentet fortløpende nå.
  • Ikke kast matrester sammen med plast, papp, papir etc. Det kan utsetter de som skal sortere avfallet ditt for smittefare.
  • Kast aldri matavfall, drikkebeger etc på gata, men bruk søppeldunker i nærheten. Finner du ingen, så ta med deg avfallet hjem og kast det der.

Viktig melding til våre private abonnenter:

Som ett forebyggende tiltak mot spredning av Corvid-19 har Maren AS besluttet å gjøre følgende endringer på Brennevinsmyra (Skjernøyveien 21):

Endret åpningstider for privatpersoner – kl 10.00-14.00 mandag til fredag.
Gjenvinningsstasjonene på Vigeland og Heddeland er åpne som normalt.
Vi oppfordrer i tillegg privatpersoner til å ikke komme hit dersom det ikke er nødvendig.
Kontoret stengt for besøkende – vi mottar og behandler selvsagt alle epost og telefonhenvendelser.
Henting av husholdningsavfall i dunker kjøres som normalt.