Nytt gjerde på plass

For alles sikkerhet er det nå oppført gjerder foran alle containere på Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon. Dette er gjort av HMS-hensyn for å forhindre at personer kan falle ned i containerne. Vi har dessverre hatt et par slike tilfeller. Det har heldigvis endt godt, men det er både langt ned og man kan være uheldig å lande på skarpe/spisse gjenstander.

I tilfeller der det leveres tunge materialer eller større lass, er det mulig å fjerne gjerdet midlertidig. Ta da kontakt med en av våre ansatte slik at vi kan hjelpe med dette.

Vi håper tiltaket blir tatt godt imot.

Minner om forbud mot levering av avfall i fargede søppelsekker

Siden 1. januar 2020 har det vært forbud mot å levere avfall i sorte/fargede søppelsekker, og restavfall må nå leveres i gjennomsiktige sekker. Marens utleverte sekker er ikke tillatt å bruke til restavfall.

Dette forbudet er innført hos de aller fleste renovasjonsselskaper i landet, og formålet er å øke sorteringsgraden og unngå feilsortering. Vi ønsker at mest mulig avfall blir kildesortert og materialgjenvunnet. Ved å sørge for at elektronikk, farlig avfall, spisse gjenstander m.m. ikke havner i restavfallet kan vi unngå skader på personell og anlegg, samt redusere brannrisikoen.

Gjennomsiktige sekker til restavfall kan kjøpes hos oss på Brennevinsmyra eller på dagligvare forretninger og byggevarehus.

OBS! Marens sekker til plastgjenvinning skal ikke benyttes til annet enn plast.

Åpningstider og lørdagsåpent

Fra og med april måned t.om. uke 40 har vi noe utvidede åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner.

  • Vigeland gjenvinningsstasjon har åpent torsdager kl. 14:00 – 18:00 og annenhver lørdag (partallsuker) kl. 10:00 – 14:00
  • Heddeland gjenvinningsstasjon har åpent annenhver tirsdag (partallsuker) kl. 14:00 – 19:00

Brennevinsmyra i Mandal har vi lørdagsåpent følgende dager:

  • Lørdag 8. mai              kl. 09:00 – 15:00
  • Lørdag 5. juni              kl. 09:00 – 15:00
  • Lørdag 4. september kl. 09:00 – 15:00

Vårryddeaksjonen 2021

Også i år tilbyr Maren AS utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.
Tilbudet er sendt ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Oversikt over hvor og når containerne utplasseres finner du her:

Vårryddeaksjon 2021

Fjorårets dekkbark selges nå til halv pris

Trenger du DEKKBARK?

Vi venter inn ny forsyning av bark, og selger derfor ut fjorårets dekkbark til halv pris:

0,5 kubikk: kr 140,-

Våre hyggelige ansatte hjelper deg med å fylle i hengeren!

Endring i faktureringstidspunkt for slam

Tidligere år har slamavgift for husholdning blitt fakturert kun én gang per år.

Nytt i år er at avgiften fordeles på to faktureringer og vil bli fakturert sammen med renovasjonsavgiften for husholdninger.
Faktura for 1. termin (renovasjon og slam) vil bli sendt ut nå, mens faktura for 2. termin (renovasjon og slam) blir sendt ut i august. Dette gjøres for å fordele kostnadene utover året.

Det er også noe endringer i kategoriseringen av abonnement.
Full oversikt over abonnement og priser finner du her.

SMS-varsling

Er det vanskelig å huske når det er tømming på din adresse?
Maren tilbyr SMS-varsling for tømmeruten på din adresse. Det sendes ut SMS kl. 18:00 kvelden før tømming, med påminnelse om hvilken fraksjon som hentes neste dag.

Tjenesten koster kr. 1,- per varsling.

Send kodeord Maren og rutenummer til 2300. Eks. «Maren 204».

Rutenummer for din adresse finner du på vår digitale tømmekalender her på nettsiden vår.

For avmelding send «Maren STOPP» til 2300.

Endret tømmemønster i forbindelse med helligdager

Vi minner om at det er endring i tømmemønster i forbindelse med helligdagene.
Se tidligere utdelte tømmekalender for din adresse, eller finn din tømmekalender her .

Alle tømminger i uke 52 er fremskyndet!

Ordinærtømming mandag er fremskyndet til lørdag 19/12 uke 51.
Ordinærtømming tirsdag er fremskyndet til mandag 21/12.
Ordinærtømming onsdag er fremskyndet til tirsdag 22/12.
Ordinærtømming torsdag er fremskyndet til onsdag 23/12.t
Ordinærtømming fredag er fremskyndet til torsdag  24/12.

Rute 701 er fremskyndet fra torsdag til onsdag 23/12.

Rute 604 (papp og plast for næringskunder) er fremskyndet fra fredag til onsdag 23/12.

Tømminger i uke 53 vil gå som normalt, foruten fredag 1/1 som er forskjøvet til lørdag 2/1.

Sorteringstips i julen

Julen er høytid for hygge og gode tradisjoner, men det er også større forbruk enn ellers i året.

Her kommer en liten påminnelse om hvordan det ulike avfallet sorteres.

Elektrisk :
– Julebelysning, lysslynger, hårføner, fjernkontroll – uansett hvor stor eller liten elektronikken er, kan den inneholde gasser, oljer eller andre miljøgifter. Lever derfor alt til gjenvinning. Husk at du kan levere alle elektriske produkter gratis til butikker som selger samme type produkt, samt at dette kan leveres gratis til alle gjenvinningsstasjoner.

Vednett og juletrenett:
– Nettet rundt juletrær og ved sorteres som restavfall. Selv om dette kan se ut som plast skal det ikke sorteres sammen med plastemballasje. Disse nettene blir ikke materialgjenvunnet, og kan skape problemer i sorteringen videre.

 

 

Gaveinnpakning:
– Glanset gavepapir skal sorteres som restavfall. Denne typen julepapir inneholder store mengder leire og fargestoffer, og lite papirfibre, og kan derfor ikke gjenvinnes til nytt papir.
– Gråpapir med eller uten farge og mønster, kan sorteres sammen med papiravfall.
– Gavebånd, tau, hyssing, tape, isoporkuler og annen gavepynt kastes i restavfall.

 

Levende lys:
– Stumper fra stearinlys kastes i restavfall.
– Telysholdere i aluminium sorteres som metallemballasje. Husk å trykke løs vekeholderen i stål i bunnen av telysholderen.
– Telysholdere i plast kastes i restavfall.

 

 

 

Juletrær:
– Naturlige juletrær kan leveres som hageavfall på gjenvinningsstasjonen.
– Juletrær i plast holder seg like fint år etter år. Ønsker du likevel å kvitte deg med det, skal det leveres som restavfall på gjenvinningsstasjonen.

 

 

Annen sortering:
– Pappesker, til/fra-lapper, kalendere, julekort og lignende sorteres som papir.
– Knuste julekuler av plast og glass pakkes inn og legges i restavfall.
– Adventskalenderen i papp sorteres som papir. Dersom det er sjokoladekalender med både plast og papir kan denne skilles fra hverandre og sorteres med papiret og med plastemballasjen – eller du kan kaste den i restavfallet.

Åpningstider jul og nyttår

For Brennevinsmyra miljøpark har vi følgende åpningstider for jul og nyttår:

23. desember  07:30 – 16:00
Julaften             Stengt 
1. juledag         Stengt 
28. desember  07:30 – 16:00 (OBS! Kortere åpningstid enn normalt)
29. desember  07:30 – 16:00
30. desember  07:30 – 16:00
Nyttårsaften    07:30 – 12:00 (OBS! Kortere åpningstid enn normalt)
1. nyttårsdag    Stengt 

Gjenvinningsstasjonen på Heddeland har åpent 22. desember kl. 14:00 – 18:00.
Vigeland holder stengt hele uke 52 og 53.