Nye nedgravde avfallsløsninger for Sanden, Støkkan og Hermannsbyen

Ny avfallsløsning for Støkkan, Hermannsbyen og Sanden

 

De nye avfall stasjonene er nå åpne for bruk, og de gamle dunkene vil bli tømt og samlet inn i løpet av november

 

De 5 nye avfallsstasjonene er plassert her:

1.Furulundsgata

2.Adolph Tiedemands Gate

3.Johnstons Gate

4.Konkoigata

5.Torjusheigata

 

Du trenger ingen nøkkel og stasjonene har mottak av:

  • RESTAVFALL, PAPP/PAPIR & MATAVFALL (VÅTORGANISK)
  • GLASS/METALL kan kun leveres ved stasjon 2,4 & 5.
  • PLAST samles inn i sekker som tidligere ihht tømmekalender

 

Siste tømming av dunker før innhenting er:

05.11.18 – rest og matavfall

02.11.18 – papir/plast

04.12.18 – glass og metallemballasje

 

Alle abonnenter i området blir fakturert lik pris. For de som har standardabonnement i dag vil prisen være uendret.

 

Prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra Brannvesenet Sør IKS, hvor velene har vært involvert.

Hovedhensikten er å bedre brannsikkerheten i bydelen, i tillegg blir det estetisk penere når søppeldunkene forsvinner fra gatebildet. Den nye avfallsløsningen gjennomføres i et samarbeid mellom Maren Kommuneservice AS og Mandal kommune.

Plasseringene er først og fremst valgt med tanke på utrykningskjøretøy, tilgjengelighet for abonnentene, tilkomst for tømming, samt hensyntatt infrastruktur (vann, kloakk, etc.).

 

Vi håper alle blir godt fornøyd med den nye løsningen!

 

 

 

 

Kasserte fritidsbåter

En stor del av miljøgiftene som havner langs kysten stammer fra kasseringsklare fritidsbåter som bare blir liggende. Lever båten inn til et mottak som tar ansvar for at miljøgifter blir tatt hånd om. Det vil bidra til at strender og båthavner blir en triveligere plass å ferdes.

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kr per fritidsbåt for å levere den til gjenvinning.

Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Informasjon til båteiere

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak på Brennevinsmyra i Mandal Kommune fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

OBS!

Skroget på båten kan leveres inn kostnadsfritt til kommunen. Om du også skal levere påhengsmotor eller annet båtavfall gjelder øvrige betingelser for innlevering av avfall.

Skjema for utfylling til Miljødirektoratet (grunnlag for å motta tilskudd) finner du her

Kontrabeskjed flytting av containere i Spangereid

Vi må dessverre flytte containerne tilbake fra Spangereid sentrum til plasseringen ved Vikingland hvor de sto før, da grunneier for ny plassering har endret mening og ikke ønsker de der likevel.

Vi minner igjen om at de er forbeholdt hytteeiere og at større ting skal leveres ved en av våre gjenvinningsstasjoner.

Ved forsøpling rundt containerne vil vi dessverre måtte sende faktura for opprydning.

Minstesats kroner 1000,-

 

 

 

Flytting av container i Spangereid

Vi har i forbindelse med økende forsøpling rundt enkelte hyttecontainere valgt å flytte til annen plassering.

Containerne på Gahre er nå flyttet til Spangereid sentrum.

Her finner du ny plassering :

http://www.lindesnes.kommune.no/nyheter-lindesnes/3131-containere-for-hytterenovasjon-pa-spangereid-er-na-flyttet

Vi minner med dette om at hyttecontainere er forbeholdt hytteeiere og deres avfall.

Større ting som møbler, hvitevarer, elektro mv. skal leveres på våre gjenvinningstasjoner i komunene.

For åpningtider og annen informasjon se her

Forsøpling ved miljøstasjoner og hyttecontainere

Dessverre opplever vi ukentlig forsøpling ved miljøstasjonene og hyttecontainere i kommunen. Det store flertallet av våre abonnenter forstår godt at men ikke skal hensette avfall på utsiden av stasjonene/containerne. Er det fullt eller stengt, kommer man tilbake med det senere.


Vi opererer nå med et minimumsgebyr ved slik forsøpling på kr. 1000,
-.

 

 

 

Tid for hage

Våren Nærmer seg

– Nå har vi fått inn hagemix, biokompost

og dekkbark for salg på Brennevinsmyra. 

Velkommen til Skjernøyveien 21  – så laster vi på din henger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For priser og lastevolum på henger se her.

 

Hos oss kan du  også

levere park/hageavfall.

 

 

 

 

Informasjon til hytteabonnenter

Alle som betaler hytterenovasjon har mulighet til å levere avfall på alle våre gjenvinningstasjoner.

Hvitevarer, tre-avfall, hageavfall, gips, glass/metall, plast, vindu, dekk mm. – kan leveres gratis.

Vanlig restavfall må veies, og betales for.

 

God sommer på sørlandet !

 

 

 

Lørdagsåpent 5 mai. – på Brennevinsmyra

Lørdag 5.mai fra klokka 09.00 til 15.00 har vi åpent på Brennevinsmyra.

Minner om at gjenvinningsstasjonen på Vigeland også i  år har åpent hver torsdag,

og annenhver lørdag fra april til september.

Se åpningstider her.

Vårryddeaksjonen 2018

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Containerne blir utplassert innen kl. 16.00- på tildelt dag for ditt områdeog blir fjernet dagen etter i løpet av morgenen/formiddagen.

Det vil ligge en rull med sekker i containeren som kan disponeres.

Formålet med vårryddeaksjonen er å rydde langs gater/veier, på lekeplasser, fellesområder og friarealer i velforeningens nærmiljø.

Avfall som ikke kan kastes i containeren er dekk, hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskiner etc.), elektrisk utstyr og spesialavfall (maling, batterier o.l.).   

 

Vår renovatør, MBT Mandal Transport AS, vil stå for utplassering og henting av containerne.

Er det velforeninger og grendeutvalg som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø og som ikke har fått tilbud om container, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

Vårryddeaksjon 2018

NB ! Dette er ikke en del av HoldNorgeRent sine ryddeaksjoner – disse kan du lese mer om HER

 

 

 

 

Rydding langs kyst og vassdrag

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

De har på sin webside en ryddeportal, hvor man kan opprette egne ryddeaksjoner, og Maren ønsker å være en del av dette prosjektet.

Blir du også med ?

Lag og foreninger, vennegjenger osv. – alle kan bidra !

Det eneste du må gjøre for å få levert avfallet gratis hos oss,

  1. Opprett en ryddeaksjon – med aksjonskode.
  2. Hent sekker hos oss på Brennevinsmyra
  3. Fyll ut skjema ved levering.

 

Se her  hvordan du setter igang en ryddeaksjon.

Her er link til skjemaet som skal fylles ut ved levering :

Skjema-huskeliste strandrydding- Maren AS