Utskiftning av husholdningsdunker

Maren har startet med utskiftning av store deler av husholdningsdunkene for restavfall og matavfall, grunnet alder og slitasje på dunkene.

Utskiftningen vil pågå utover høsten og antas ferdigstilt før nyttår. Det er viktig at alle husker på å trille dunken sin ut på tømmedato slik at våre ansatte slipper å gå inn i hager/bak hus for å finne dunken som skal byttes ut.


Det gjøres også oppmerksom på at dersom en har egne kjennemerker på dunken sin, som klistremerker, tall etc., vil dette måtte gjøres på nytt på ny dunk. 

Lørdagsåpent 4. september

Lørdagsåpent 

Minner om at det er lørdagsåpent på Brennevinsmyra førstkommende lørdag, 4. september. 

Åpningstidene er 09:00 – 15:00.

Velkommen!

Informasjon om åpningstider og hytterenovasjon 

Åpningstider.

Informasjon og kart over hyttebeholdere

Dersom du skulle oppleve at det blir fullt i ditt nærmeste anlegg oppfordres det til å bruke andre nærliggende anlegg. Maren ønsker gjerne beskjed dersom anlegg er fulle slik at vi får muligheten til å ordne opp i dette. Vi gjør vårt beste for å sørge for tilstrekkelig tømmefrekvens og forsøker å tilpasse oss behovet ved hvert anlegg.

Minner om at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av hytterenovasjonsanleggene. Dette er strengt forbudt og anses som forsøpling. Større gjenstander må leveres våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene. Det samme gjelder farlig avfall som batterier, elektriske produkter, maling o.l. Dette må ikke leveres i hyttecontaineren.

Gjenvinningsstasjonene er til bruk for alle våre betalende abonnenter, både for husholdning og hytte. Man kan benytte seg av alle tre uavhengig av hvilket område man hører til.

 

Ferieavvikling

Grunnet ferieavvikling holder kontoret sommerstengt i uke 30. Telefon og epost vil ikke bli besvart denne uken.

Det er redusert bemanning i ukene 28 – 31, og vi ber om forståelse for at enkelte henvendelser må vente.

Ellers minner vi om aktuelle telefonnummer for tjenestene:

  • For å rapportere om uteglemte tømminger. ring servicetelefonen på 38 26 50 00
  • For bestilling av slamtømming, ring SJT på telefon 982 33 022

Gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra, Vigeland og Heddeland holder åpent som normalt. Åpningstidene finner du her.

God sommer!

Nytt gjerde på plass

For alles sikkerhet er det nå oppført gjerder foran alle containere på Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon. Dette er gjort av HMS-hensyn for å forhindre at personer kan falle ned i containerne. Vi har dessverre hatt et par slike tilfeller. Det har heldigvis endt godt, men det er både langt ned og man kan være uheldig å lande på skarpe/spisse gjenstander.

I tilfeller der det leveres tunge materialer eller større lass, er det mulig å fjerne gjerdet midlertidig. Ta da kontakt med en av våre ansatte slik at vi kan hjelpe med dette.

Vi håper tiltaket blir tatt godt imot.

Minner om forbud mot levering av avfall i fargede søppelsekker

Siden 1. januar 2020 har det vært forbud mot å levere avfall i sorte/fargede søppelsekker, og restavfall må nå leveres i gjennomsiktige sekker. Marens utleverte sekker er ikke tillatt å bruke til restavfall.

Dette forbudet er innført hos de aller fleste renovasjonsselskaper i landet, og formålet er å øke sorteringsgraden og unngå feilsortering. Vi ønsker at mest mulig avfall blir kildesortert og materialgjenvunnet. Ved å sørge for at elektronikk, farlig avfall, spisse gjenstander m.m. ikke havner i restavfallet kan vi unngå skader på personell og anlegg, samt redusere brannrisikoen.

Gjennomsiktige sekker til restavfall kan kjøpes hos oss på Brennevinsmyra eller på dagligvare forretninger og byggevarehus.

OBS! Marens sekker til plastgjenvinning skal ikke benyttes til annet enn plast.

Åpningstider og lørdagsåpent

Fra og med april måned t.om. uke 40 har vi noe utvidede åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner.

  • Vigeland gjenvinningsstasjon har åpent torsdager kl. 14:00 – 18:00 og annenhver lørdag (partallsuker) kl. 10:00 – 14:00
  • Heddeland gjenvinningsstasjon har åpent annenhver tirsdag (partallsuker) kl. 14:00 – 19:00

Brennevinsmyra i Mandal har vi lørdagsåpent følgende dager:

  • Lørdag 8. mai              kl. 09:00 – 15:00
  • Lørdag 5. juni              kl. 09:00 – 15:00
  • Lørdag 4. september kl. 09:00 – 15:00

Vårryddeaksjonen 2021

Også i år tilbyr Maren AS utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.
Tilbudet er sendt ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Oversikt over hvor og når containerne utplasseres finner du her:

Vårryddeaksjon 2021

Fjorårets dekkbark selges nå til halv pris

Trenger du DEKKBARK?

Vi venter inn ny forsyning av bark, og selger derfor ut fjorårets dekkbark til halv pris:

0,5 kubikk: kr 140,-

Våre hyggelige ansatte hjelper deg med å fylle i hengeren!

Endring i faktureringstidspunkt for slam

Tidligere år har slamavgift for husholdning blitt fakturert kun én gang per år.

Nytt i år er at avgiften fordeles på to faktureringer og vil bli fakturert sammen med renovasjonsavgiften for husholdninger.
Faktura for 1. termin (renovasjon og slam) vil bli sendt ut nå, mens faktura for 2. termin (renovasjon og slam) blir sendt ut i august. Dette gjøres for å fordele kostnadene utover året.

Det er også noe endringer i kategoriseringen av abonnement.
Full oversikt over abonnement og priser finner du her.