Forbud mot levering av avfall i sorte/fargede søppelsekker

Det har nå vært forbud mot levering av sorte/fargede søppelsekker siden nyttår, og vi i Maren har forsøkt å gjøre dette til en smidig overgang. Fra 1.februar strammer vi inn, og nå må du splitte/åpne sekkene og sortere her på plassen.

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt hos oss på Brennevinsmyra, samt på de fleste byggevarehus og matvarebutikker.

 

Maren ønsker å bidra til et rent miljø og må derfor også sørge for at avfallet som kommer inn til vårt anlegg i størst mulig grad gjenvinnes til nye materialer eller til energi.

For å kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll har det fra 01.01.2020 ikke vært tillatt å kaste avfall i sorte/fargede sekker, ettersom disse skjuler innholdet og gir rom for feilsortering som er vanskelig å oppdage. De fargede sekkene representerer et problem både når det gjelder utslipp til miljøet, personskader og brannsikkerhet da de kan skjule farlig avfall, småelektronikk, selvantennelige materialer (litiumbatterier) og skarpe gjenstander.

 

   

 

Tilsvarende forbud er allerede innført i flere kommuner og hos en rekke gjenvinningsselskap over hele landet. Vi legger opp til en gradvis utfasing der vi nå prioriterer informasjon og best mulig tilrettelegging for våre kunder. Dette får derfor ingen konsekvenser for avfall som allerede er kastet i noen av våre containere eller beholdere.

Restavfall er avfall som ikke kan gjenvinnes. Vi oppfordrer nå alle til å levere restavfall i gjennomsiktige sekker på avfallsmottakene. 

 

Tre grunner til at vi innfører strengere krav på gjenvinningsstasjonen våre:

 1. Bedre sortering = Økt gjenvinning

  I Mandal, Marnardal og Lindesnes blir omlag 40 % av avfallet til nye produkter. Vi ønsker å øke denne andelen for å nå målet fra Miljømyndighetene om 50 % materialgjenvinningsgrad fra husholdningene innen 2020.
  Alle tjener på gjenvinning. Gjenvunnet aluminium krever f.eks. bare en tidel av energien som kreves for å lage aluminium fra bunnen av.

 2. Over 50 % av restavfallet i sorte sekker kan gjenvinnes

  Det kastes for mye usortert avfall i sorte sekker. Vi vil øke materialgjenvinningen og utnytte ressursene i avfallet.

 3. Hjelper oss med å holde renovasjonsgebyret nede

  Mindre restavfall gir økt gjenbruk og materialgjenvinning.
  Vi har blant de laveste renovasjonsgebyrer i landet. Fortsetter du å sortere, kan vi fortsette trenden med å holde renovasjonsgebyret nede.

Endring i rutenummer og SMS-varsel

Endring i rutenummer

Det er gjort endringer i enkelte tømmeruter fra 1. januar 2020, som følge av kommunesammenslåingen.

Følgende ruter er endret:

103:

 • Vigemyr, Eikså, Sløgedal, Birkeland, Høye, Breland og Finsådal er flyttet til rute 104

104:

 • Sveinall, Ågseth, Skuland, Bruskeland, Moland, Rydlende, Bjerland, Trygsland, Hesså, Homme, Stredet og Kleveland er flyttet til rute 101

105: 

 • Stusvik, Vatnedal, Greipsland, Støa, Øya, Vik, Sandnes og Kanten er flyttet til rute 208
 • Skeie, Harkmark, Ormestrengen, Eid, Launes, Dal, Tånes, Ås, Lian, Osnes, Eigebrekk og Skogsøy er flyttet til rute 103
 • Skoie, Valand og Skagestad er flyttet til rute 301

106:

 • Alle adresser er flyttet til rute 101

109:

 • Fasseland og E39 fra Vigeland til Vestre Skogsfjord er flyttet til rute 206
 • Kasteråsen er flyttet til rute 203

206:

 • Ertseid og Spilling til Buhølen er flyttet til rute 102

209:

 • Alle adresser er flyttet til rute 102

301:

 • Ime 1 er flyttet til rute 203

Abonnenter som har fått endret rutenummer og har SMS-varsel må derfor dessverre legge inn dette på nytt.

 1. Send «Maren STOPP» til 2105 for å stoppe varsel på gammel rute
 2. Send «Maren rutenummer» til 2105 for å starte varsel for nytt rutenummer
  Eks. «Maren 104» til 2105

Vi beklager ulempene dette medfører.

Dersom du er usikker på om din adresse er berørt av endringen kan du alltid kontakte oss på

tlf. 38 27 26 00 eller på post@maren.no

 

Ekstra tømming i uke 2 for deler av rute 301 og 101

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det gjort noen endringer i tømmerutene fra januar 2020. Noen av disse medfører lang tid mellom siste tømming i desember 2019, og første tømming i januar 2020 for restavfall. Vi har derfor satt opp en ekstra runde for de som blir mest berørt av dette.

Følgende områder får derfor en ekstra tømming av restavfall mandag og tirsdag uke 2 ifbm endring av tømmeruter fra januar 2020:

Rute 301 – Skoieveien, Skagestadveien og Kristiansandsveien (tidligere rute 105)

Rute 101 – Bruskelandsveien, Elsdalsveien, Glåpeveien, Hessåveien, Haugedalsveien, Marnarveien 3197-4153, Nedre Kleveland, Tjønnåsen, Ytre Homme og Øyan (tidligere rute 104)

Alle adresser og ruter for 2020 skal være tilgjengelig på vår nettside  senest 01.01.2020

(Vi tar forbehold om feil)

Nyttårsåpent på Brennevinsmyra 07.30-12.00

Ønsker alle våre abonnenter ett godt nytt år !

Nyttårsaften har vi åpent fra 07.30 til 12.00 på Brennevinsmyra.

Gjenvinningsstasjonen på Heddeland er stengt.

When you position your order with your iHerb discount code, you will quickly earn a commitment credit history for every order shipped. The loyalty debt amounts to 10% of your order (not including shipping) towards your next acquisition in any one of the leading groups. This suggests if you order $40 worth of goods, you’ll receive $4 off your following order https://herbcoupon.net/. The commitment credit history stays active in your make up approximately 60 days. The credit report is offered for both online orders, and also orders put via the shop’s mobile app.

Se øvrige åpningstider her.

Vi søker driftsoperatør i 100 % stilling

Vi søker etter ny medarbeider og har nå ledig 100 % stilling som driftsoperatør.

Vi er en trivelig gjeng med godt arbeidsmiljø, og ønsker deg hjertelig velkommen som søker.

For full stillingsannonse se her.

Siste nytt om avfallsløsning for hytte og fritidsbolig

Disse plasseringene har nylig fått nytt anlegg for hytterenovasjon: 

 • Tjøm
 • Kåfjord
 • Fasseland
 • Sånum brygge
 • Farestad (Kapellet)
 • Lundevika 1 (Brygge/snuplass)
 • Høgsås
 • Sjøbodvik 1 (den første)

Følgende plasseringer har fått nye anlegg, men disse vil være låst for vinteren og kan først benyttes fra påske 2020:

 • Ramsland (Gyråsen-krysset)
 • Åvik v/ballbinge
 • Sjøbodvik 2

Kart over alle plasseringer finner du her. Her kan du også se hvilke anlegg som vil være vinteråpne.

Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulig å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer.

Da vi for tiden ikke har beholdere for plast gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes. Dersom du har bolig i Mandal eller Lindesnes kan sekkene for plast også settes ut som vanlig på tømmedagen.

Det deles ut ett samlenett per hytteeier. Disse ser slik ut:

 

Samlenett, plastsekker, bioposer og kurv til matavfall kan hentes følgende plasser:

 • Hos Maren (Skjernøyveien 21, 4516 Mandal)
 • Tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes
 • Kiwi Spangereid
 • Rema 1000 Skinsnes i Mandal
 • Gjenvinningsstasjonen på Vigeland i åpningstidene

Tømmehyppigheten på anleggene vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.

 

Følgende utplasseringer vil bli tatt inn og må nå benytte følgende nye anlegg : 

 • Harkmark – benytter Lillestøl
 • Skjernøysund – benytter Homsvik
 • Sti/Tofte – benytter Omland
 • Hisåsen – benytter Leirvika
 • Selvågen – benytter Vesterskogen, Dyvika eller Lillestøl
 • Grønsfjordveien – benytter Øksenvik
 • Ramsland – benytter Gyråsenkrysset
 • Snik – benytter Furuholmen
 • Lussevika (nederst mot havn) – benytter de to andre anleggene i Lussevika (ballbinge/kryss Fenmyrveien)
 • Hægelandsvann – benytter Gyråsenkrysset eller Vikingland
 • Tjorteland – benytter Lenesfjorden eller Fasseland
 • Fardal – benytter Lenesfjorden eller Fasseland

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere.

Avfall som er større enn innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc., skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Sorterte fraksjoner leveres vederlagsfritt, mens restavfall skal det betales avgift for.

Åpningstider for gjenvinningsstasjonene finner du her.

MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til hytteabonnentene våre, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering. Vi håper dere vil se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

Er du vår nye medarbeider?

Vi søker nå etter en medarbeider i 40 % stilling med snarlig tiltredelse.

Vi er en trivelig gjeng med godt arbeidsmiljø, og ønsker deg hjertelig velkommen som søker.

For full stillingsannonse se her

Siste nytt om avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

Disse plasseringene har nå idag fått nye beholdere : 

 • Homsvik
 • Høyland hyttefelt
 • Øksenvik
 • Vikingland (Gaare)
 • Båly
 • Lussevika (v/ballbinge og krysset v/Fenmyrveien)
 • Urviksodden
 • Furuholmen
 • Lenesfjorden

Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer. Bioposer og kurv til matavfall kan hentes hos Maren eller tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes. Det gis også ut ett samlenett per hytteeier.(se under)
Da vi for tiden ikke har beholdere for plast, gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes (de kan også settes ut som vanlig hvis du har bolig i Mandal eller Lindesnes).

Samlenettene er nå levert ut til tjenestetorgene og på våre gjenvinningstasjoner og ser slik ut:

Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året, og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.
Slik ser de nye beholderne ut : 

Følgende utplasseringer blir tatt inn skal nå benytte nye anlegg : 

 • Harkmark – benytter Lillestøl
 • Sti/Tofte – benytter Omland
 • Selvågen – benytter Vesterskogen, Dyvika eller Lillestøl
 • Grønsfjordveien – benytter Øksenvik
 • Snik – benytter Furuholmen
 • Lussvika(nederst mot havn) – benytter de to andre anleggene i Lussevika (ballbinge/kryss Fenmyrveien)

 

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere. Avfall større en innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Sorterte fraksjoner leveres vederlagsfritt, restavfall skal det betales avgift for.

Åpningstidene finner du her.

MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til våre hytteeiere, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering.
Vi håper dere også se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

 

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

 

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

 

SORTERINGSVEILEDNING

Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Beholderne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:

 

Avfallstype

Hva kan kastes her

OBS

Matavfall

Frukt/grønnsaker, bakverk Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein Teposer/kaffefilter/kaffegrut Nøtteskall/eggeskall Brukt kjøkkenpapir/servietter Bioposer og kurv for matavfall kan hentes hos MAREN eller på tjenestetorvet i Mandal eller Lindesnes.

 

IKKE hageavfall

Restavfall

Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast
Pakkes i vanlige bæreposer. Større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon
Papp, papir, drikkekartong

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger Dorullhylser/tørkepapirruller Emballasjekartong 
Papp og papir kastes LØST i containeren (ikke i pose)
Glass og metall-emballasje

Syltetøyglass Hermetikkbokser Aluminiums former og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.
Kastes løst i containeren (ikke pakket i poser)

 

IKKE drikkeglass, ildfaste former, porselen, metallredskap m.m

Ny avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

For å forbedre vårt tilbud overfor våre hytteabonnenter og legge til rette for en mer miljømessig gunstig løsning, innfører nå Maren kildesortering også for hytter. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen kan vi bedre sorteringen av avfallet, samt oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. Dette er også i tråd med retningslinjer og fremtidige krav fra EU til sorteringsgrad.
De nye løsningene etableres i løpet av 2019/2020. Beholderne blir plassert på eksisterende containerplasseringer der det er mulig og plass. Noen av anleggene kan også bli samlokalisert. Løsningen blir beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.
Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året, og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.

Slik ser de nye beholderne ut : (noen steder har fremdeles grønn container for restavfall – disse byttes med nye grå beholdere i løpet av august)

 

Disse plasseringene har nå fått nye beholdere : 

– Omland
– Tregde feriesenter (Nede ved Tregdeveien og oppe i hyttefelt)
– Skogsøy havn
– Småbakkan
– Dyvika/ Eigebrekk (Langs Tregdeveien)
– Vesterskogen/ Eigebrekk
– Lian
– Frydenes/ Dostad
– Tånes (To stk. anlegg)
– Dalskilen
– Launes
– Fuglevik

 

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere. Avfall større en innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Dette leveres vederlagsfritt, og åpningstidene finner du på vår hjemmeside.

MAREN ønsker i denne sammenheng å tilby alle hytteeiere bioposer til matavfall, samt et samlenett med rom for ulike fraksjoner: matavfall, papir/papp og glass/metall.

Samlenettene (som er tilgjengelig fra oktober) vil se slik ut:

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer. Bioposer og kurv til matavfall kan hentes hos Maren eller tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes. Samlenettene vil ikke være på plass før senhøsten 2019, og kan hentes fra og med 01.10.2019. Det gis ett samlenett per hytteeier.
Da vi for tiden ikke har beholdere for plast, gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes (de kan også settes ut som vanlig hvis du har bolig i Mandal eller Lindesnes).
MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til våre hytteeiere, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering.
Vi håper dere også se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

 

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

 

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

 

SORTERINGSVEILEDNING

Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Beholderne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:

 

Avfallstype

Hva kan kastes her

OBS

Matavfall

Frukt/grønnsaker, bakverk Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein Teposer/kaffefilter/kaffegrut Nøtteskall/eggeskall Brukt kjøkkenpapir/servietter Bioposer og kurv for matavfall kan hentes hos MAREN eller på tjenestetorvet i Mandal eller Lindesnes.

 

IKKE hageavfall

Restavfall

Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast
Pakkes i vanlige bæreposer. Større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon
Papp, papir, drikkekartong

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger Dorullhylser/tørkepapirruller Emballasjekartong 
Papp og papir kastes LØST i containeren (ikke i pose)
Glass og metall-emballasje

Syltetøyglass Hermetikkbokser Aluminiums former og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.
Kastes løst i containeren (ikke pakket i poser)

 

IKKE drikkeglass, ildfaste former, porselen, metallredskap m.m.)

 

Ønsker alle våre abonnenter en god sommer !

Kontoret på Brennevinsmyra har feriestengt i uke 29 og 30

Brennevinsmyra og Gjennvinningstasjonene har vanlige åpningstider –  se her