Siste nytt om avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

Disse plasseringene har nå idag fått nye beholdere : 

 • Homsvik
 • Høyland hyttefelt
 • Øksenvik
 • Vikingland (Gaare)
 • Båly
 • Lussevika (v/ballbinge og krysset v/Fenmyrveien)
 • Urviksodden
 • Furuholmen
 • Lenesfjorden

Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer. Bioposer og kurv til matavfall kan hentes hos Maren eller tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes. Det gis også ut ett samlenett per hytteeier.(se under)
Da vi for tiden ikke har beholdere for plast, gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes (de kan også settes ut som vanlig hvis du har bolig i Mandal eller Lindesnes).

Samlenettene er nå levert ut til tjenestetorgene og på våre gjenvinningstasjoner og ser slik ut:

Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året, og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.
Slik ser de nye beholderne ut : 

Følgende utplasseringer blir tatt inn skal nå benytte nye anlegg : 

 • Harkmark – benytter Lillestøl
 • Sti/Tofte – benytter Omland
 • Selvågen – benytter Vesterskogen, Dyvika eller Lillestøl
 • Grønsfjordveien – benytter Øksenvik
 • Snik – benytter Furuholmen
 • Lussvika(nederst mot havn) – benytter de to andre anleggene i Lussevika (ballbinge/kryss Fenmyrveien)

 

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere. Avfall større en innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Sorterte fraksjoner leveres vederlagsfritt, restavfall skal det betales avgift for.

Åpningstidene finner du her.

MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til våre hytteeiere, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering.
Vi håper dere også se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

 

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

 

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

 

SORTERINGSVEILEDNING

Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Beholderne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:

 

Avfallstype

Hva kan kastes her

OBS

Matavfall

Frukt/grønnsaker, bakverk Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein Teposer/kaffefilter/kaffegrut Nøtteskall/eggeskall Brukt kjøkkenpapir/servietter Bioposer og kurv for matavfall kan hentes hos MAREN eller på tjenestetorvet i Mandal eller Lindesnes.

 

IKKE hageavfall

Restavfall

Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast
Pakkes i vanlige bæreposer. Større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon
Papp, papir, drikkekartong

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger Dorullhylser/tørkepapirruller Emballasjekartong 
Papp og papir kastes LØST i containeren (ikke i pose)
Glass og metall-emballasje

Syltetøyglass Hermetikkbokser Aluminiums former og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.
Kastes løst i containeren (ikke pakket i poser)

 

IKKE drikkeglass, ildfaste former, porselen, metallredskap m.m

Ny avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

For å forbedre vårt tilbud overfor våre hytteabonnenter og legge til rette for en mer miljømessig gunstig løsning, innfører nå Maren kildesortering også for hytter. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen kan vi bedre sorteringen av avfallet, samt oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. Dette er også i tråd med retningslinjer og fremtidige krav fra EU til sorteringsgrad.
De nye løsningene etableres i løpet av 2019/2020. Beholderne blir plassert på eksisterende containerplasseringer der det er mulig og plass. Noen av anleggene kan også bli samlokalisert. Løsningen blir beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.
Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året, og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.

Slik ser de nye beholderne ut : (noen steder har fremdeles grønn container for restavfall – disse byttes med nye grå beholdere i løpet av august)

 

Disse plasseringene har nå fått nye beholdere : 

– Omland
– Tregde feriesenter (Nede ved Tregdeveien og oppe i hyttefelt)
– Skogsøy havn
– Småbakkan
– Dyvika/ Eigebrekk (Langs Tregdeveien)
– Vesterskogen/ Eigebrekk
– Lian
– Frydenes/ Dostad
– Tånes (To stk. anlegg)
– Dalskilen
– Launes
– Fuglevik

 

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere. Avfall større en innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Dette leveres vederlagsfritt, og åpningstidene finner du på vår hjemmeside.

MAREN ønsker i denne sammenheng å tilby alle hytteeiere bioposer til matavfall, samt et samlenett med rom for ulike fraksjoner: matavfall, papir/papp og glass/metall.

Samlenettene (som er tilgjengelig fra oktober) vil se slik ut:

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer. Bioposer og kurv til matavfall kan hentes hos Maren eller tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes. Samlenettene vil ikke være på plass før senhøsten 2019, og kan hentes fra og med 01.10.2019. Det gis ett samlenett per hytteeier.
Da vi for tiden ikke har beholdere for plast, gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes (de kan også settes ut som vanlig hvis du har bolig i Mandal eller Lindesnes).
MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til våre hytteeiere, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering.
Vi håper dere også se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

 

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

 

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

 

SORTERINGSVEILEDNING

Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Beholderne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:

 

Avfallstype

Hva kan kastes her

OBS

Matavfall

Frukt/grønnsaker, bakverk Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein Teposer/kaffefilter/kaffegrut Nøtteskall/eggeskall Brukt kjøkkenpapir/servietter Bioposer og kurv for matavfall kan hentes hos MAREN eller på tjenestetorvet i Mandal eller Lindesnes.

 

IKKE hageavfall

Restavfall

Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast
Pakkes i vanlige bæreposer. Større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon
Papp, papir, drikkekartong

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger Dorullhylser/tørkepapirruller Emballasjekartong 
Papp og papir kastes LØST i containeren (ikke i pose)
Glass og metall-emballasje

Syltetøyglass Hermetikkbokser Aluminiums former og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.
Kastes løst i containeren (ikke pakket i poser)

 

IKKE drikkeglass, ildfaste former, porselen, metallredskap m.m.)

 

Ønsker alle våre abonnenter en god sommer !

Kontoret på Brennevinsmyra har feriestengt i uke 29 og 30

Brennevinsmyra og Gjennvinningstasjonene har vanlige åpningstider –  se her

 

Er du vår nye servicemedarbeider?

Vi søker fortiden etter ny servicemedarbeider i 100 % stilling.

Vi er en trivelig gjeng med godt arbeidsmiljø, og ønsker deg hjertelig velkommen som søker.

For full stillingsannonse se her

Åpningstider lørdager på Vigeland – feil i tømmekalender

Fra og med 06 april er det åpent på lørdager på Vigeland i partallsuker fra kl. 10:00-14:00.

I tømmekalenderen er det kun opplyst åpningstidene på torsdager som er kl.14:00-18:00.

 

Lørdagsåpent 4 mai. – på Brennevinsmyra

Lørdag 4.mai fra klokka 09.00 til 15.00 har vi åpent på Brennevinsmyra.

Se for øvrig alle våre åpningstider her.

Tid for hage

Våren Nærmer seg

– Nå har vi hagemix og dekkbark for salg på Brennevinsmyra. 

Velkommen til Skjernøyveien 21  – så laster vi på din henger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For priser og lastevolum på henger se her.

 

Hos oss kan du  også

levere park/hageavfall.

 

 

 

 

Vårryddeaksjonen 2019

Også i år har MAREN AS gått ut med tilbud om utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.

Tilbudet er gått ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Containerne blir utplassert innen kl. 16.00- på tildelt dag for ditt områdeog blir fjernet dagen etter i løpet av morgenen/formiddagen.

Det vil ligge en rull med sekker i containeren som kan disponeres.

Formålet med vårryddeaksjonen er å rydde langs gater/veier, på lekeplasser, fellesområder og friarealer i velforeningens nærmiljø – IKKE privat husholdning.

Avfall som IKKE kan kastes i containeren er fra privat husholdning, dekk, hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskiner etc.), elektrisk utstyr og spesialavfall (maling, batterier o.l.).   

Vår renovatør, MBT, vil stå for utplassering og henting av containerne.

Her er en oversikt over de som er satt opp :

Vårryddeaksjon 2019

 

Er det velforeninger og grendeutvalg som ønsker å rydde opp i sitt nærmiljø til neste år, ta kontakt på tlf. 38 27 26 00.

 

 

 

 

Informasjon til hytteabonnenter

Det nærmer seg påske og hytteliv på sørlandet, og i løpet av neste uke vil alle hyttecontainere som har sommerplassering være på plass.

I mellomtiden kan hytteeiere bruke de helårlige plasserte som vanlig. Se kart her

Alle som betaler hytterenovasjon har også mulighet til å levere avfall på alle våre gjenvinningstasjoner.

Hvitevarer, tre-avfall, hageavfall, gips, glass/metall, papp/papir, plast, vindu, dekk u/felg  mm. – kan leveres gratis.

Vanlig restavfall må veies, og betales for.

 

God påske ! 

 

 

 

Åpningstider i april for Bladalen og Heddeland – feil i tømmekalender

Åpningstidene i april for Bladalen og Heddeland er feil i tømmekalenderen.

Følgende datoer er riktig:

Tirsdag 02.04: Heddeland
Tirsdag 09.04: Bladalen
Tirsdag 16.04: Heddeland
Tirsdag 23.04: Bladalen
Tirsdag 30.04: Heddeland

Åpningstidene er som vanlig: kl. 14:00 – 18:00.