SMS-varsling – få varsling dagen før tømming!

Ønsker du SMS-varsling på telefonen dagen før tømming?

Send: «Maren og rutenr» til 2105, «eks Maren 204».

Rutenummer finner du på forsiden av tømmekalenderen.

Avmelding: «Maren STOPP»

(kr.1 per varsling)

Viktig informasjon til alle kunder med e-faktura!

Alle kunder får denne gang faktura pr. epost, dette pga datatekniske årsaker.

Dermed er e-faktura referansen endret, og må derfor legges inn på nytt av ALLE etter betaling av denne papirfaktura.

 

Vi beklager ulempene, men vi håper dette medfører en mer papirløs hverdag på sikt.

 

 

Merking av plastemballasje korrigeres! Feil i sorteringsveileder

Potetgullposer, suppeposer og kaffeposer består av plast og aluminiumsfilm, eller plast og papir. Denne sammensatte emballasjen lar seg ikke materialgjenvinne med dagens, eller morgendagens teknologi.

Maren anbefaler derfor at denne typen sammensatt emballasje går i restavfallet, og ikke plast slik som beskrevet i sorteringsveilederen. Dette gjelder også dersom potetgull/suppe/kaffeposene er merket med gjenvinningssymbol.

Nye rutenr på tømmekalender

Følgende områder har fått nytt rute-nummer fra januar 2019:

Rute 301 – Ime 1, Berge, Aurebekk og Østre Håland (tidligere rute 105 og 308)
NB! Tidligere rute 105 har tømming mandag 31/12!

Rute 308 – Møll, Lindland (tidligere rute 208)

Rute 206 – deler av Gamleveien på Vigeland (nr.1-16)

(Vi tar forbehold om feil)

Ny tømmekalender og sorteringsveileder

Det blir i dagene før jul levert ut ny tømmekalender til alle husstander. Nytt i år er at den også inneholder sorteringsveileder:

Vi håper dere får god nytte av veilederen – det lønner seg å sortere 🙂

Nye nedgravde avfallsløsninger for Sanden, Støkkan og Hermannsbyen

Ny avfallsløsning for Støkkan, Hermannsbyen og Sanden

 

De nye avfall stasjonene er nå åpne for bruk, og de gamle dunkene vil bli tømt og samlet inn i løpet av november

 

De 5 nye avfallsstasjonene er plassert her:

1.Furulundsgata

2.Adolph Tiedemands Gate

3.Johnstons Gate

4.Konkoigata

5.Torjusheigata

 

Du trenger ingen nøkkel og stasjonene har mottak av:

  • RESTAVFALL, PAPP/PAPIR & MATAVFALL (VÅTORGANISK)
  • GLASS/METALL kan kun leveres ved stasjon 2,4 & 5.
  • PLAST samles inn i sekker som tidligere ihht tømmekalender

 

Siste tømming av dunker før innhenting er:

05.11.18 – rest og matavfall

02.11.18 – papir/plast

04.12.18 – glass og metallemballasje

 

Alle abonnenter i området blir fakturert lik pris. For de som har standardabonnement i dag vil prisen være uendret.

 

Prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra Brannvesenet Sør IKS, hvor velene har vært involvert.

Hovedhensikten er å bedre brannsikkerheten i bydelen, i tillegg blir det estetisk penere når søppeldunkene forsvinner fra gatebildet. Den nye avfallsløsningen gjennomføres i et samarbeid mellom Maren Kommuneservice AS og Mandal kommune.

Plasseringene er først og fremst valgt med tanke på utrykningskjøretøy, tilgjengelighet for abonnentene, tilkomst for tømming, samt hensyntatt infrastruktur (vann, kloakk, etc.).

 

Vi håper alle blir godt fornøyd med den nye løsningen!

 

 

 

 

Kasserte fritidsbåter

En stor del av miljøgiftene som havner langs kysten stammer fra kasseringsklare fritidsbåter som bare blir liggende. Lever båten inn til et mottak som tar ansvar for at miljøgifter blir tatt hånd om. Det vil bidra til at strender og båthavner blir en triveligere plass å ferdes.

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kr per fritidsbåt for å levere den til gjenvinning.

Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Informasjon til båteiere

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak på Brennevinsmyra i Mandal Kommune fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

OBS!

Skroget på båten kan leveres inn kostnadsfritt til kommunen. Om du også skal levere påhengsmotor eller annet båtavfall gjelder øvrige betingelser for innlevering av avfall.

Skjema for utfylling til Miljødirektoratet (grunnlag for å motta tilskudd) finner du her

Kontrabeskjed flytting av containere i Spangereid

Vi må dessverre flytte containerne tilbake fra Spangereid sentrum til plasseringen ved Vikingland hvor de sto før, da grunneier for ny plassering har endret mening og ikke ønsker de der likevel.

Vi minner igjen om at de er forbeholdt hytteeiere og at større ting skal leveres ved en av våre gjenvinningsstasjoner.

Ved forsøpling rundt containerne vil vi dessverre måtte sende faktura for opprydning.

Minstesats kroner 1000,-

 

 

 

Flytting av container i Spangereid

Vi har i forbindelse med økende forsøpling rundt enkelte hyttecontainere valgt å flytte til annen plassering.

Containerne på Gahre er nå flyttet til Spangereid sentrum.

Her finner du ny plassering :

http://www.lindesnes.kommune.no/nyheter-lindesnes/3131-containere-for-hytterenovasjon-pa-spangereid-er-na-flyttet

Vi minner med dette om at hyttecontainere er forbeholdt hytteeiere og deres avfall.

Større ting som møbler, hvitevarer, elektro mv. skal leveres på våre gjenvinningstasjoner i komunene.

For åpningtider og annen informasjon se her

Forsøpling ved miljøstasjoner og hyttecontainere

Dessverre opplever vi ukentlig forsøpling ved miljøstasjonene og hyttecontainere i kommunen. Det store flertallet av våre abonnenter forstår godt at men ikke skal hensette avfall på utsiden av stasjonene/containerne. Er det fullt eller stengt, kommer man tilbake med det senere.


Vi opererer nå med et minimumsgebyr ved slik forsøpling på kr. 1000,
-.