Endring i faktureringstidspunkt for slam

Tidligere år har slamavgift for husholdning blitt fakturert kun én gang per år.

Nytt i år er at avgiften fordeles på to faktureringer og vil bli fakturert sammen med renovasjonsavgiften for husholdninger.
Faktura for 1. termin (renovasjon og slam) vil bli sendt ut nå, mens faktura for 2. termin (renovasjon og slam) blir sendt ut i august. Dette gjøres for å fordele kostnadene utover året.

Det er også noe endringer i kategoriseringen av abonnement.
Full oversikt over abonnement og priser finner du her.