Sortering av elektriske produkter

Har du en gammel mobiltelefon liggende i skuffen hjemme? 

  • Om lag 700 millioner mobiltelefoner ligger faktisk og slenger, og hver av oss har i gjennomsnitt to gamle mobiler liggende hjemme. Selv om ikke du har bruk for mobilen din lenger, kanskje fordi skjermen er knust, er det andre som har det.
  • Hvert år kastes det omkring 61 millioner tonn EE-avfall, og det er bare 20 % av dette som finner veien tilbake i kretsløpet. Elektriske produkter inneholder verdifulle materialer det er lite av i verden, og som kan brukes om igjen. Derfor er det viktig å levere elektroniske produkter til gjenvinning.
  • Hvert år havner 7000 tonn elektronikk i restavfallet, noe som tilsvarer 50 millioner iPhone-telefoner.  

Foruten at EE-avfall inneholder brannfarlige batterier og helseskadelige stoffer, består de også av store mengder verdifulle råmaterialer. En mobiltelefon inneholder blant annet sjeldne jordarter, kobolt, indium og andre verdifulle metaller. Økt resirkulering av disse materialene vil støtte oppunder en sirkulær økonomi og bidra til å øke selvforsyningsgraden av kritiske råmaterialer.

Både avfallsanlegg og butikker som selger samme type elektroniske produkt, er pliktige til å ta imot dette kostnadsfritt fra deg som privatperson.