Utskiftning av husholdningsdunker

Maren har startet med utskiftning av store deler av husholdningsdunkene for restavfall og matavfall, grunnet alder og slitasje på dunkene.

Utskiftningen vil pågå utover høsten og antas ferdigstilt før nyttår. Det er viktig at alle husker på å trille dunken sin ut på tømmedato slik at våre ansatte slipper å gå inn i hager/bak hus for å finne dunken som skal byttes ut.


Det gjøres også oppmerksom på at dersom en har egne kjennemerker på dunken sin, som klistremerker, tall etc., vil dette måtte gjøres på nytt på ny dunk.