Vårryddeaksjonen 2021

Også i år tilbyr Maren AS utplassering av container til bruk under vårryddeaksjoner.
Tilbudet er sendt ut til velforeninger og grendeutvalg som tidligere har deltatt i aksjonen.

Oversikt over hvor og når containerne utplasseres finner du her:

Vårryddeaksjon 2021