Hytterenovasjon - bunntømte beholdere

Flytting av hytterenovasjonsanlegg på Lande

Grunnet utbedring av vei har vi måtte flytte hytterenovasjonsanlegget fra Landekilen.

Dette er nå flyttet til bunnen av Myrbakken på Landeveien.