hageavfall i restavfallsdunk

Sortering av hageavfall

Sortering av hageavfall

Hageavfall og greiner som legges i søppeldunken setter seg lett fast. Dette gjør tømmingen vanskelig, og det kan også føre til ødeleggelser/brekkasje. 

Dersom du legger hageavfall i dunken, kan du få lapp om feilsortering og risikerer da at den ikke blir tømt. 

Hageavfall og greiner regnes verken som matavfall eller ordinært restavfall, men kan leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene.

Mer informasjon om sortering finner du på vår sorteringsveileder, og på www.sortere.no