Minner om forbud mot levering av avfall i fargede søppelsekker

Siden 1. januar 2020 har det vært forbud mot å levere avfall i sorte/fargede søppelsekker, og restavfall må nå leveres i gjennomsiktige sekker. Marens utleverte sekker er ikke tillatt å bruke til restavfall.

Dette forbudet er innført hos de aller fleste renovasjonsselskaper i landet, og formålet er å øke sorteringsgraden og unngå feilsortering. Vi ønsker at mest mulig avfall blir kildesortert og materialgjenvunnet. Ved å sørge for at elektronikk, farlig avfall, spisse gjenstander m.m. ikke havner i restavfallet kan vi unngå skader på personell og anlegg, samt redusere brannrisikoen.

Gjennomsiktige sekker til restavfall kan kjøpes hos oss på Brennevinsmyra eller på dagligvare forretninger og byggevarehus.

OBS! Marens sekker til plastgjenvinning skal ikke benyttes til annet enn plast.