Nytt gjerde på plass

For alles sikkerhet er det nå oppført gjerder foran alle containere på Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon. Dette er gjort av HMS-hensyn for å forhindre at personer kan falle ned i containerne. Vi har dessverre hatt et par slike tilfeller. Det har heldigvis endt godt, men det er både langt ned og man kan være uheldig å lande på skarpe/spisse gjenstander.

I tilfeller der det leveres tunge materialer eller større lass, er det mulig å fjerne gjerdet midlertidig. Ta da kontakt med en av våre ansatte slik at vi kan hjelpe med dette.

Vi håper tiltaket blir tatt godt imot.