Siste nytt om avfallsløsning for hytter og fritidsboliger

Disse plasseringene har nå idag fått nye beholdere : 

 • Homsvik
 • Høyland hyttefelt
 • Øksenvik
 • Vikingland (Gaare)
 • Båly
 • Lussevika (v/ballbinge og krysset v/Fenmyrveien)
 • Urviksodden
 • Furuholmen
 • Lenesfjorden

Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for: restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulighet å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer. Bioposer og kurv til matavfall kan hentes hos Maren eller tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes. Det gis også ut ett samlenett per hytteeier.(se under)
Da vi for tiden ikke har beholdere for plast, gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes (de kan også settes ut som vanlig hvis du har bolig i Mandal eller Lindesnes).

Samlenettene er nå levert ut til tjenestetorgene og på våre gjenvinningstasjoner og ser slik ut:

Tømmehyppigheten vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året, og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.
Slik ser de nye beholderne ut : 

Følgende utplasseringer blir tatt inn skal nå benytte nye anlegg : 

 • Harkmark – benytter Lillestøl
 • Sti/Tofte – benytter Omland
 • Selvågen – benytter Vesterskogen, Dyvika eller Lillestøl
 • Grønsfjordveien – benytter Øksenvik
 • Snik – benytter Furuholmen
 • Lussvika(nederst mot havn) – benytter de to andre anleggene i Lussevika (ballbinge/kryss Fenmyrveien)

 

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere. Avfall større en innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc. skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Sorterte fraksjoner leveres vederlagsfritt, restavfall skal det betales avgift for.

Åpningstidene finner du her.

MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til våre hytteeiere, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering.
Vi håper dere også se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

 

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

 

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning

 

SORTERINGSVEILEDNING

Avfallet skal sorteres og legges i rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Beholderne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:

 

Avfallstype

Hva kan kastes her

OBS

Matavfall

Frukt/grønnsaker, bakverk Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein Teposer/kaffefilter/kaffegrut Nøtteskall/eggeskall Brukt kjøkkenpapir/servietter Bioposer og kurv for matavfall kan hentes hos MAREN eller på tjenestetorvet i Mandal eller Lindesnes.

 

IKKE hageavfall

Restavfall

Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast
Pakkes i vanlige bæreposer. Større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon
Papp, papir, drikkekartong

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger Dorullhylser/tørkepapirruller Emballasjekartong 
Papp og papir kastes LØST i containeren (ikke i pose)
Glass og metall-emballasje

Syltetøyglass Hermetikkbokser Aluminiums former og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.
Kastes løst i containeren (ikke pakket i poser)

 

IKKE drikkeglass, ildfaste former, porselen, metallredskap m.m