Siste nytt om avfallsløsning for hytte og fritidsbolig

Disse plasseringene har nylig fått nytt anlegg for hytterenovasjon: 

 • Tjøm
 • Kåfjord
 • Fasseland
 • Sånum brygge
 • Farestad (Kapellet)
 • Lundevika 1 (Brygge/snuplass)
 • Høgsås
 • Sjøbodvik 1 (den første)

Følgende plasseringer har fått nye anlegg, men disse vil være låst for vinteren og kan først benyttes fra påske 2020:

 • Ramsland (Gyråsen-krysset)
 • Åvik v/ballbinge
 • Sjøbodvik 2

Kart over alle plasseringer finner du her. Her kan du også se hvilke anlegg som vil være vinteråpne.

Alle plasseringene har beholdere med innkastluker for restavfall, matavfall, papir/papp og glass/metall.

Restavfall samles i ordinære søppelposer. Merk at det ikke vil bli mulig å samle restavfall i tradisjonelle sorte søppelsekker, da innkastlukene kun er store nok for ordinære plastposer.

Da vi for tiden ikke har beholdere for plast gir vi i tillegg ut plastruller til hytteeiere. Plastsekkene kan ikke settes ved de nye beholderne, men må leveres til en av gjenvinningsstasjonene i Mandal eller Lindesnes. Dersom du har bolig i Mandal eller Lindesnes kan sekkene for plast også settes ut som vanlig på tømmedagen.

Det deles ut ett samlenett per hytteeier. Disse ser slik ut:

 

Samlenett, plastsekker, bioposer og kurv til matavfall kan hentes følgende plasser:

 • Hos Maren (Skjernøyveien 21, 4516 Mandal)
 • Tjenestetorvet i Mandal og Lindesnes
 • Kiwi Spangereid
 • Rema 1000 Skinsnes i Mandal
 • Gjenvinningsstasjonen på Vigeland i åpningstidene

Tømmehyppigheten på anleggene vil bli tilpasset, og Maren vil etterstrebe å få til en fornuftig tømmefrekvens. Beholderne blir stående ute hele året og låses/åpnes avhengig av sesong og plassering. Utvalgte anlegg vil holdes åpne også i lavsesong.

 

Følgende utplasseringer vil bli tatt inn og må nå benytte følgende nye anlegg : 

 • Harkmark – benytter Lillestøl
 • Skjernøysund – benytter Homsvik
 • Sti/Tofte – benytter Omland
 • Hisåsen – benytter Leirvika
 • Selvågen – benytter Vesterskogen, Dyvika eller Lillestøl
 • Grønsfjordveien – benytter Øksenvik
 • Ramsland – benytter Gyråsenkrysset
 • Snik – benytter Furuholmen
 • Lussevika (nederst mot havn) – benytter de to andre anleggene i Lussevika (ballbinge/kryss Fenmyrveien)
 • Hægelandsvann – benytter Gyråsenkrysset eller Vikingland
 • Tjorteland – benytter Lenesfjorden eller Fasseland
 • Fardal – benytter Lenesfjorden eller Fasseland

NB! Anleggene skal kun benyttes av hytteeiere.

Avfall som er større enn innkastlukene, eller andre avfallstyper slik som tre/hageavfall, farlig avfall etc., skal leveres på gjenvinningsstasjonene på Brennevinsmyra eller Vigeland innenfor våre åpningstider. Sorterte fraksjoner leveres vederlagsfritt, mens restavfall skal det betales avgift for.

Åpningstider for gjenvinningsstasjonene finner du her.

MAREN ønsker å gi et tilbud til våre hytteeiere som gir eierskap. Formålet er å øke sorteringstilbudet til hytteabonnentene våre, og å kunne tilby et brukervennlig, fleksibelt og mest mulig likeverdig tjenestetilbud for hytteeierne, som stimulerer til kildesortering. Vi håper dere vil se nytten og fremtiden for den nye løsningen.

NB! Frem til de nye beholderne er på plass, vil den gamle løsningen med hyttecontainer være som før.

Her kan du printe ut brev og sorteringsveiledning