Sorteringsveileder på flere språk

For å kunne formidle budskapet rundt kildesortering til flest mulig, har vi nå lagt ut sorteringsveileder på både norsk, engelsk, tysk og arabisk.

Gjennom kildesortering søker vi å kontinuerlig forbedre gjenvinningsgraden på avfallet, i tråd med fremtidige krav til sorteringsgrad fra EU. For å lykkes med dette er vi avhengige av hjelp fra våre abonnenter og sortering er nå innført for både husholdning og hytte.

Utskriftsversjoner finner du her.