Hytterenovasjon og lørdagsåpent

Informasjon om hytterenovasjon og lørdagsåpent

Denne sommeren ønsker vi i Maren å gi litt ekstra service til våre abonnenter. Brennevinsmyra gjenvinningsstasjon holder lørdagsåpent tre lørdager gjennom sommeren. Dette er et tilbud til alle våre abonnenter, både husholdning- og hytteabonnenter.

Dato og klokkeslett for lørdagsåpent vil bli som følger:

  • Lørdag 6. juni         09:00 – 15:00
  • Lørdag 27. juni       09:00 – 15:00
  • Lørdag 15. august   09:00 – 15:00

Minner også om at vår gjenvinningsstasjon på Vigeland/Rødberg har lørdagsåpent annenhver lørdag (partallsuker) i perioden april til september, kl. 10:00 – 14:00.

Hytterenovasjon

Nå er alle de nye anleggene for hytterenovasjon utplassert og tatt i bruk. Vi håper dette vil bli godt mottatt og at disse blir tatt godt vare på. Noen anlegg har vi dessverre sett oss nødt til å samlokalisere etter nøye vurderinger om plassering, utfra antall abonnenter tilknyttet hvert anlegg. De aller fleste av våre anlegg har sortering for våtorganisk, papir/papp, glass- og metallemballasje og restavfall. Dersom abonnentene ønsker å sortere plast kan sekker hentes og leveres gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene.

 

Et av våre nye flotte sorteringsanlegg for hytte                           Sorteringsnett/gjenbruksnett med tre rom

 

Sorteringsnett/gjenbruksnett (1 stk. per abonnent), bioposer og biokurv kan fås flere steder:

Minner om at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av hytterenovasjonsanleggene. Dette er strengt forbudt og anses som forsøpling. Større gjenstander må leveres våre gjenvinningsstasjoner i åpningstidene. Det samme gjelder farlig avfall som batterier, elektriske produkter, maling o.l. Dette må ikke leveres i hyttecontaineren.

Gjenvinningsstasjonene er til bruk for alle våre betalende abonnenter, både for husholdning og hytte. Man kan benytte seg av alle tre uavhengig av hvilket område man hører til.

Alle våre åpningstider finner du her.

Kart over alle hytteanlegg finner du her.

Dersom du skulle oppleve at det blir fullt i ditt nærmeste anlegg oppfordres det til å bruke andre nærliggende anlegg. Maren ønsker gjerne beskjed dersom anlegg er fulle slik at vi får muligheten til å ordne opp i dette. Vi gjør vårt beste for å sørge for tilstrekkelig tømmefrekvens og forsøker å tilpasse oss behovet ved hvert anlegg.