Oppføringer av Kaja Stave Pedersen

Merking av plastemballasje korrigeres! Feil i sorteringsveileder

Potetgullposer, suppeposer og kaffeposer består av plast og aluminiumsfilm, eller plast og papir. Denne sammensatte emballasjen lar seg ikke materialgjenvinne med dagens, eller morgendagens teknologi. Maren anbefaler derfor at denne typen sammensatt emballasje går i restavfallet, og ikke plast slik som beskrevet i sorteringsveilederen. Dette gjelder også dersom potetgull/suppe/kaffeposene er merket med gjenvinningssymbol.