Nye nedgravde avfallsløsninger for Sanden, Støkkan og Hermannsbyen

Ny avfallsløsning for Støkkan, Hermannsbyen og Sanden

 

De nye avfall stasjonene er nå åpne for bruk, og de gamle dunkene vil bli tømt og samlet inn i løpet av november

 

De 5 nye avfallsstasjonene er plassert her:

1.Furulundsgata

2.Adolph Tiedemands Gate

3.Johnstons Gate

4.Konkoigata

5.Torjusheigata

 

Du trenger ingen nøkkel og stasjonene har mottak av:

  • RESTAVFALL, PAPP/PAPIR & MATAVFALL (VÅTORGANISK)
  • GLASS/METALL kan kun leveres ved stasjon 2,4 & 5.
  • PLAST samles inn i sekker som tidligere ihht tømmekalender

 

Siste tømming av dunker før innhenting er:

05.11.18 – rest og matavfall

02.11.18 – papir/plast

04.12.18 – glass og metallemballasje

 

Alle abonnenter i området blir fakturert lik pris. For de som har standardabonnement i dag vil prisen være uendret.

 

Prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra Brannvesenet Sør IKS, hvor velene har vært involvert.

Hovedhensikten er å bedre brannsikkerheten i bydelen, i tillegg blir det estetisk penere når søppeldunkene forsvinner fra gatebildet. Den nye avfallsløsningen gjennomføres i et samarbeid mellom Maren Kommuneservice AS og Mandal kommune.

Plasseringene er først og fremst valgt med tanke på utrykningskjøretøy, tilgjengelighet for abonnentene, tilkomst for tømming, samt hensyntatt infrastruktur (vann, kloakk, etc.).

 

Vi håper alle blir godt fornøyd med den nye løsningen!