Endring i rutenummer og SMS-varsel

Endring i rutenummer

Det er gjort endringer i enkelte tømmeruter fra 1. januar 2020, som følge av kommunesammenslåingen.

Følgende ruter er endret:

103:

 • Vigemyr, Eikså, Sløgedal, Birkeland, Høye, Breland og Finsådal er flyttet til rute 104

104:

 • Sveinall, Ågseth, Skuland, Bruskeland, Moland, Rydlende, Bjerland, Trygsland, Hesså, Homme, Stredet og Kleveland er flyttet til rute 101

105: 

 • Stusvik, Vatnedal, Greipsland, Støa, Øya, Vik, Sandnes og Kanten er flyttet til rute 208
 • Skeie, Harkmark, Ormestrengen, Eid, Launes, Dal, Tånes, Ås, Lian, Osnes, Eigebrekk og Skogsøy er flyttet til rute 103
 • Skoie, Valand og Skagestad er flyttet til rute 301

106:

 • Alle adresser er flyttet til rute 101

109:

 • Fasseland og E39 fra Vigeland til Vestre Skogsfjord er flyttet til rute 206
 • Kasteråsen er flyttet til rute 203

206:

 • Ertseid og Spilling til Buhølen er flyttet til rute 102

209:

 • Alle adresser er flyttet til rute 102

301:

 • Ime 1 er flyttet til rute 203

Abonnenter som har fått endret rutenummer og har SMS-varsel må derfor dessverre legge inn dette på nytt.

 1. Send «Maren STOPP» til 2105 for å stoppe varsel på gammel rute
 2. Send «Maren rutenummer» til 2105 for å starte varsel for nytt rutenummer
  Eks. «Maren 104» til 2105

Vi beklager ulempene dette medfører.

Dersom du er usikker på om din adresse er berørt av endringen kan du alltid kontakte oss på

tlf. 38 27 26 00 eller på post@maren.no