Forbud mot levering av avfall i sorte/fargede søppelsekker

Det har nå vært forbud mot levering av sorte/fargede søppelsekker siden nyttår, og vi i Maren har forsøkt å gjøre dette til en smidig overgang. Fra 1.februar strammer vi inn, og nå må du splitte/åpne sekkene og sortere her på plassen.

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt hos oss på Brennevinsmyra, samt på de fleste byggevarehus og matvarebutikker.

 

Maren ønsker å bidra til et rent miljø og må derfor også sørge for at avfallet som kommer inn til vårt anlegg i størst mulig grad gjenvinnes til nye materialer eller til energi.

For å kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll har det fra 01.01.2020 ikke vært tillatt å kaste avfall i sorte/fargede sekker, ettersom disse skjuler innholdet og gir rom for feilsortering som er vanskelig å oppdage. De fargede sekkene representerer et problem både når det gjelder utslipp til miljøet, personskader og brannsikkerhet da de kan skjule farlig avfall, småelektronikk, selvantennelige materialer (litiumbatterier) og skarpe gjenstander.

 

   

 

Tilsvarende forbud er allerede innført i flere kommuner og hos en rekke gjenvinningsselskap over hele landet. Vi legger opp til en gradvis utfasing der vi nå prioriterer informasjon og best mulig tilrettelegging for våre kunder. Dette får derfor ingen konsekvenser for avfall som allerede er kastet i noen av våre containere eller beholdere.

Restavfall er avfall som ikke kan gjenvinnes. Vi oppfordrer nå alle til å levere restavfall i gjennomsiktige sekker på avfallsmottakene. 

 

Tre grunner til at vi innfører strengere krav på gjenvinningsstasjonen våre:

 1. Bedre sortering = Økt gjenvinning

  I Mandal, Marnardal og Lindesnes blir omlag 40 % av avfallet til nye produkter. Vi ønsker å øke denne andelen for å nå målet fra Miljømyndighetene om 50 % materialgjenvinningsgrad fra husholdningene innen 2020.
  Alle tjener på gjenvinning. Gjenvunnet aluminium krever f.eks. bare en tidel av energien som kreves for å lage aluminium fra bunnen av.

 2. Over 50 % av restavfallet i sorte sekker kan gjenvinnes

  Det kastes for mye usortert avfall i sorte sekker. Vi vil øke materialgjenvinningen og utnytte ressursene i avfallet.

 3. Hjelper oss med å holde renovasjonsgebyret nede

  Mindre restavfall gir økt gjenbruk og materialgjenvinning.
  Vi har blant de laveste renovasjonsgebyrer i landet. Fortsetter du å sortere, kan vi fortsette trenden med å holde renovasjonsgebyret nede.