Ekstra tømming i uke 2 for deler av rute 301 og 101

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det gjort noen endringer i tømmerutene fra januar 2020. Noen av disse medfører lang tid mellom siste tømming i desember 2019, og første tømming i januar 2020 for restavfall. Vi har derfor satt opp en ekstra runde for de som blir mest berørt av dette.

Følgende områder får derfor en ekstra tømming av restavfall mandag og tirsdag uke 2 ifbm endring av tømmeruter fra januar 2020:

Rute 301 – Skoieveien, Skagestadveien og Kristiansandsveien (tidligere rute 105)

Rute 101 – Bruskelandsveien, Elsdalsveien, Glåpeveien, Hessåveien, Haugedalsveien, Marnarveien 3197-4153, Nedre Kleveland, Tjønnåsen, Ytre Homme og Øyan (tidligere rute 104)

Alle adresser og ruter for 2020 skal være tilgjengelig på vår nettside  senest 01.01.2020

(Vi tar forbehold om feil)