Forsøpling ved miljøstasjoner og hyttecontainere

Dessverre opplever vi ukentlig forsøpling ved miljøstasjonene og hyttecontainere i kommunen. Det store flertallet av våre abonnenter forstår godt at men ikke skal hensette avfall på utsiden av stasjonene/containerne. Er det fullt eller stengt, kommer man tilbake med det senere.


Vi opererer nå med et minimumsgebyr ved slik forsøpling på kr. 1000,
-.